Wat is afslanken?

Herhaalde lichaamsbewegingen of herhaalde bewegingen van objecten wordt zelfstimulerend gedrag genoemd, afgekort tot stimmen. Stimming kan voorkomen bij autistische mensen en mensen met andere ontwikkelingsstoornissen.

Sommige mensen zullen prikkelen als ze nerveus zijn en gedrag vertonen zoals ijsberen, nagels bijten, haar ronddraaien of met hun voeten of vingers tikken.

In dit artikel zullen we onderzoeken waarom stimming optreedt en de verschillende soorten die voorkomen. We zullen ook kijken wat er kan worden gedaan als iemands afkickgedrag hem in het dagelijks leven problemen bezorgt.

Wat is afslanken?

Stimming omvat repetitief, stimulerend gedrag, zoals trommelende vingers, heen en weer schommelen en repetitief spelen of gehannes met objecten.

Herhaalde lichaamsbewegingen of herhaalde bewegingen van objecten wordt zelfstimulerend gedrag of afkicken genoemd. Het kan ook stereotypie worden genoemd.

Dit soort gedrag komt veel voor bij autistische mensen en mensen met ontwikkelingsstoornissen of uitdagingen.

Stimmen kan het gebruik van alle zintuigen omvatten, inclusief beeld, geluid, geur, aanraking, smaak en balans en beweging.

Oorzaken van stimming

De reden dat stimming optreedt, wordt niet volledig begrepen. Sommige onderzoeken suggereren dat stimming het zenuwstelsel prikkelt en een plezierige reactie geeft door de afgifte van bepaalde chemicaliën die in de hersenen worden aangetroffen, bèta-endorfines genaamd.

Bèta-endorfines in het centrale zenuwstelsel zijn verantwoordelijk voor de productie van dopamine, waarvan bekend is dat het de genotssensaties verhoogt.

Sommige theorieën suggereren dat stimming een gebrek aan gevoeligheid kan tegengaan door het sensorische systeem te stimuleren.

Anderen suggereren dat stimming een kalmerend effect kan hebben, waardoor de aandacht wordt afgeleid van een overweldigende ervaring.

Stimulerend gedrag kan autistische mensen troost bieden. Ze kunnen variëren in intensiteit en type en kunnen optreden als gevolg van een verscheidenheid aan emoties.

Autistische mensen van elke leeftijd kunnen af ​​en toe of constant prikkelen als reactie op emoties zoals opwinding, geluk, verveling, stress, angst en ongerustheid. Ze kunnen ook stimuleren in tijden dat ze zich overweldigd voelen.

Soorten afslanken

Voorbeelden van stimming zijn onder meer:

Auditieve afremming

Auditieve stimming maakt gebruik van het gehoor en geluid van de persoon. Het kan gedragingen omvatten zoals:

 • vocale geluiden, zoals neuriën, grommen of hoog gegil
 • op voorwerpen of oren tikken, oren bedekken en blootleggen, en vingerknipsels
 • repetitieve spraak, zoals het herhalen van songteksten, boekzinnen of filmregels

Tactiel afkappen

Tastbaar afremmen maakt gebruik van de tastzin van de persoon. Het kan gedragingen omvatten zoals:

 • wrijven of krabben met de handen of voorwerpen
 • handbewegingen, zoals het openen en sluiten van iemands vuisten
 • vinger-tikken

Visuele stimming

Visuele stimming maakt gebruik van het gezichtsvermogen van een persoon. Het kan herhalend gedrag omvatten, zoals:

 • staren of staren naar objecten, zoals plafondventilatoren of lampen
 • herhaaldelijk knipperen of het in- en uitschakelen van lichten
 • bewegende vingers voor de ogen
 • met de hand klapperen
 • eye-tracking of turen vanuit de ooghoeken
 • plaatsing van objecten, zoals het uitlijnen van objecten

Vestibulair afslanken

Vestibulaire stimulatie maakt gebruik van iemands gevoel voor beweging en evenwicht. Het kan herhalend gedrag omvatten, zoals:

 • heen en weer schommelen
 • spinnen
 • springen
 • tempo

Reuk- of smaakstilling

Olfactorisch en smaakstillend maken gebruik van iemands reuk- en smaakvermogen. Ze kunnen repetitief gedrag omvatten, zoals:

 • snuiven of ruiken aan mensen of voorwerpen
 • likken
 • voorwerpen proeven door ze in de mond te plaatsen

Stimming kan worden getoond in ander repetitief gedrag, dat met een arts moet worden besproken. Sommige afkappingsgedragingen kunnen gevaarlijk zijn.

Complicaties van afslanken

Hoewel afslanken vaak geen gevaarlijk gedrag is, kan het voor sommige personen nadelige fysieke, emotionele of sociale gevolgen hebben.

Voor sommigen kan stimming gedragingen met een hoger risico omvatten, zoals bonzen met hun handen, hoofd, benen en voorwerpen, wat mogelijk lichamelijk schadelijk kan zijn.

Soms is dit gedrag niet beklemmend, maar een non-verbale communicatiemethode die iemand gebruikt om zichzelf verstaanbaar te maken. Als een persoon zich op deze manier gedraagt, is het een goed idee om met een arts te praten.

Voor sommige kinderen en volwassenen kan stimming hun aandacht en leervermogen verstoren, evenals hun sociale interactie met anderen.

Helaas kan dit gedrag voor degenen die niet volledig begrijpen hoe autistische mensen omgaan met hun emoties door middel van afslanken, verontrustend, afleidend, beangstigend of gevaarlijk zijn.

Soms kan dit misverstand ertoe leiden dat autistische mensen sociaal geïsoleerd raken of niet kunnen doen wat ze willen.

Behandelingsopties en tips

Ergotherapie of gedragstherapie kan helpen bij het beheersen of voorkomen van afkappingsgedrag.

Stimming is een gedrag dat wordt vertoond door autistische mensen die het gebruiken als een coping-mechanisme voor bepaalde emoties.

Stimming wordt verondersteld een aangenaam gevoel te geven en abrupt wegnemen ervan kan nadelige effecten hebben en wordt niet aanbevolen.

Om de intensiteit en frequentie van afslanken te verminderen, of zelfs om het gedrag te stoppen, raden experts aan om het gedrag langzaam te vervangen door andere die veiliger of acceptabeler zijn.

Het vervangende gedrag moet de persoon ook dezelfde plezierige, stimulerende of kalmerende ervaring bieden.

Voorbeelden zijn:

 • de handen in de zakken plaatsen of zachtjes met de vingers tikken in plaats van met de hand te fladderen
 • kauwen of bijten op een veilig rubberen voorwerp in plaats van op vingers of een arm

Er zijn andere manieren om afkickgedrag te beheersen of te verminderen. Deze methoden kunnen zijn:

Medicijngebruik

Bepaalde medicijnen die bij autistische mensen worden gebruikt, kunnen mogelijk het afkankgedrag verminderen.

Sommige van deze medicijnen hebben echter bijwerkingen. Mensen zouden de risico's en voordelen van medicatie met hun arts moeten bespreken.

Hoe deze medicijnen het afslanken onder controle houden, wordt niet volledig begrepen. Maar experts denken dat ze opwinding kunnen veroorzaken of motorische bewegingen kunnen verminderen.

Ergotherapie en gedragstherapie

Bepaalde gedrags- of bezigheidstherapieën kunnen autistische mensen helpen om afkappingsgedrag te verminderen of te stoppen. Toegepaste gedragsanalyse (ABA) is een methode om autisme te behandelen door middel van een systeem van beloning.

In sommige gevallen kan ergotherapie nuttig zijn. Het kan worden aanbevolen om te helpen bij het ontwikkelen van de juiste reacties op bepaalde zintuigen, zoals geluid en zicht.

Spreken met een gekwalificeerde zorgverlener zal nuttig zijn om uit te zoeken welke aanbevelingen het meest geschikt zijn.

Omgevingswijziging en praktijk

Als omgevingsfactoren die stimming veroorzaken, niet kunnen worden beheerd, kan het helpen om meer geschikte alternatieven voor stimming te vinden.

Als er een bekende trigger is die het afslanken begint of verergert, kan het nuttig zijn om te proberen de situatie te verwijderen of te veranderen om angst en stress te verminderen.

Als grote mensenmassa's bijvoorbeeld de neiging hebben om een ​​persoon angstig te maken en hun afkickgedrag toeneemt, kunnen ze proberen om zich indien mogelijk in een minder drukke omgeving te houden.

Als het onmogelijk is om helemaal te stoppen met stomen, is het misschien mogelijk om de activiteit te veranderen in iets meer geschikt.

Als een kind bijvoorbeeld met zijn handen fladdert als het gestrest of angstig is, kan het een geschiktere optie zijn om het aan te moedigen om in een stressbal of een zacht stuk speelgoed te knijpen in plaats van met de armen te zwaaien.

Het is misschien zelfs mogelijk om de persoon aan te moedigen om het repetitieve gedrag alleen uit te voeren als ze zich in een veilige omgeving bevinden, zoals thuis of bij een geliefde.

Met de huidige vooruitgang in therapieën voor autisme hoeven gezinnen deze uitdagingen niet alleen aan te gaan. Door met een arts of een andere gezondheidswerker te praten, kunt u bepalen wat de beste methode is om stimming aan te pakken.

none:  Volksgezondheid gordelroos kindergeneeskunde - kindergezondheid