Wat zijn de symptomen van autisme bij een 3-jarige?

Ouders en verzorgers die bijzondere veranderingen of uitdagingen opmerken bij een 3-jarige, kunnen zich afvragen of deze op autisme kunnen duiden.

Autismespectrumstoornis (ASS) treft ongeveer 1 op de 59 kinderen. ASS omvat een reeks aandoeningen waarvan artsen dachten dat ze anders waren, waaronder autisme en het Asperger-syndroom.

Gedragssymptomen ontwikkelen zich vaak in de vroege kinderjaren, en onderzoek suggereert dat ouders en verzorgers de neiging hebben om sommige van deze gedragingen al voor de eerste verjaardag van een kind op te merken.

Desondanks melden de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat de meeste autistische kinderen pas na 4 jaar een diagnose krijgen.

In dit artikel bespreken we de mogelijke tekenen en symptomen van autisme bij 3-jarige kinderen.

Wat is autisme?

Mensen met autisme kunnen moeite hebben om vriendschappen te sluiten en de gevoelens van anderen te begrijpen.

Autisme is een van de meest voorkomende neurologische ontwikkelingsstoornissen. Het wordt gekenmerkt door uitdagingen op het gebied van sociale interactie, communicatie en flexibiliteit in denken en gedrag.

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met de mensen om hen heen om te gaan, vriendschappen te ontwikkelen en de gevoelens van anderen te begrijpen. Ze kunnen ook repetitieve gedachten hebben en repetitief gedrag vertonen.

Mensen met autisme hebben vaak meer co-voorkomende of comorbide aandoeningen dan de algemene bevolking. Enkele van deze voorwaarden zijn:

 • aanvallen
 • spijsverteringsstoornissen
 • psychiatrische problemen, zoals angst of depressie

Volgens sommige onderzoeken heeft 70% van de autistische kinderen één gelijktijdige aandoening, terwijl 41% er twee of meer heeft, waaronder Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), oppositioneel opstandige stoornis of sociale angst.

Er is geen 'remedie' voor autisme, en veel autistische mensen vinden dat ASS een integraal onderdeel is van hun identiteit. Artsen en therapeuten kunnen mensen helpen hun symptomen onder controle te houden en een gelukkig, gezond leven te leiden.

Tekenen en symptomen bij een 3-jarige

Enkele tekenen van autisme bij een 3-jarige kunnen zijn:

Sociale onthechting

Autistische kinderen mogen niet met anderen spelen. Zij mogen:

 • alleen spelen
 • hebben geen interesse in gezelligheid
 • vermijd het delen van speelgoed
 • begrijp het spel om de beurt niet
 • niet reageren op hun naam
 • ik begrijp geen fantasiespel of 'doe alsof' spel

Verschillen in emotionele expressie

Autistische mensen ervaren een breed scala aan emoties, maar ze lezen en uiten ze meestal anders dan anderen.

Een autistische 3-jarige kan:

 • moeite hebben met het bespreken of uiten van hun gevoelens
 • moeite hebben om de gevoelens van anderen te begrijpen
 • worstelen om gekalmeerd of getroost te worden
 • gezichtsuitdrukkingen maken die mogelijk niet overeenkomen met interne gevoelens
 • vermijd lichamelijk contact met anderen
 • worden stijf als ze worden omhelsd
 • toon geen emotie wanneer een ouder de kamer verlaat

Communicatieproblemen

Autisme wordt gekenmerkt door moeilijk communiceren. Op de leeftijd van 3 jaar kan een autistisch kind:

 • vertragingen of achteruitgang in spraak- en taalvaardigheid aantonen
 • spreek op een vlakke of zingende manier
 • helemaal niet praten
 • Vermijd oogcontact
 • lijken uitdrukkingsloos
 • beantwoord vragen niet op de juiste manier
 • herhaal de woorden van anderen
 • gebruik herhaaldelijk woorden, zinnen of geluiden, die artsen echolalie noemen
 • gebruik de verkeerde voornaamwoorden, bijvoorbeeld 'jij' in plaats van 'ik'
 • gebruik geen gebaren, zoals wijzen of zwaaien
 • niet reageren op wijzen
 • begrijp geen leeftijdsgebonden humor

Gedragingen

Autistische kinderen vertonen vaak schijnbaar ongebruikelijk of repetitief gedrag. Zij mogen:

 • fladder herhaaldelijk met hun handen
 • ronddraaien
 • heen en weer schommelen
 • gefascineerd lijken door een bepaald stuk speelgoed of een bepaalde activiteit
 • obsessief gedrag vertonen
 • zet speelgoed op een geordende manier op een rij
 • hyperactief zijn in bepaalde situaties
 • een korte aandachtsspanne hebben
 • aandringen op specifieke routines of rituelen
 • agitatie, woede of frustratie tonen wanneer iemand zijn routine of ritueel verstoort

Andere tekens

Bijkomende mogelijke tekenen van autisme bij kinderen zijn onder meer:

 • agressie
 • impulsiviteit
 • zelfverwonding
 • intense reacties op geluiden, geuren, texturen, kleuren of smaken
 • driftbuien
 • ongebruikelijke eetgewoonten

Niet alle autistische kinderen vertonen al deze symptomen, en veel neurotypische kinderen vertonen er af en toe enkele van. Om deze reden is een professionele diagnose essentieel.

Tekenen van autisme naarmate kinderen ouder worden

Autistische kinderen hebben misschien een voorkeur om alleen te zijn naarmate ze ouder worden.

Autistische kinderen kunnen naarmate ze ouder worden meer of andere uitdagingen ervaren met communicatie, socialisatie en gedrag. Dit komt mede door toenemende sociale eisen op school en in de gemeenschap.

Kinderen en tieners in de schoolgaande leeftijd kunnen enkele van de volgende kenmerken vertonen:

 • een behoefte aan routine
 • een voorkeur om alleen te zijn
 • een gebrek aan vriendschappen
 • agressie
 • opwinding of frustratie wanneer routines worden verstoord
 • ongerustheid
 • moeite om een ​​gesprek te voeren en om de beurt een gesprek voeren
 • verhoogd of verlaagd reukvermogen, smaak, aanraking, zicht en gehoor
 • obsessie met specifieke onderwerpen of activiteiten
 • problemen bij het interpreteren van non-verbale en sociale signalen
 • starheid bij het volgen van regels op school en in de sport
 • ongebruikelijke houding of bewegingen, zoals bijten of vegen met de vingers
 • ongebruikelijke spraakpatronen en toon

Autisme bij meisjes versus jongens

ASS komt 4 keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Studies suggereren dat autistische meisjes verschillende en meer subtiele symptomen kunnen vertonen. Dit kan leiden tot onderdiagnose of verkeerde diagnose en de daaropvolgende moeilijkheden bij het verkrijgen van een effectieve behandeling.

De auteurs van een onderzoek met meer dan 800 autistische kinderen meldden dat meisjes en jongens verschillen vertoonden in zowel hersenstructuur als gedrag. Meisjes hadden de neiging om minder repetitief en beperkend gedrag te vertonen.

Recent onderzoek suggereert ook dat autistische meisjes en autistische jongens verhalen anders vertellen. Meisjes gebruiken misschien meer 'cognitieve proces'-woorden, zoals' denken 'en' weten ', terwijl eerdere studies suggereerden dat alle autistische kinderen minder van deze woorden gebruiken.

Andere theorieën over waarom ASD als minder vaak voorkomt bij vrouwen zijn:

 • Genetische verschillen tussen de geslachten betekenen dat vrouwen minder snel autisme erven.
 • Leraren, ouders en verzorgers rapporteren te weinig gedrag dat op autisme bij meisjes duidt.
 • Meisjes zijn wellicht beter in staat om hun sociale uitdagingen te 'maskeren'.
 • Diagnostische instrumenten zijn gebaseerd op hoe symptomen aanwezig zijn bij mannen, wat leidt tot onderdiagnose bij vrouwen.

Diagnose

Ouders en verzorgers die denken dat een kind mogelijk autistisch is, dienen een arts te raadplegen voor een diagnose of doorverwijzing naar een specialist.

Om te weten wanneer u hulp moet zoeken, is het belangrijk om u bewust te zijn van de mijlpalen die een kind op elke leeftijd moet bereiken. De CDC biedt een uitgebreide lijst met mijlpalen voor kinderen van 3 jaar.

Een specialist - zoals een ontwikkelingsarts of een kinderpsycholoog - kan een formele diagnose stellen. Deze professionals observeren het gedrag van een kind en volgen hun ontwikkeling.

Ze zullen ook het gehoor en gezichtsvermogen van het kind testen en kunnen aanvullende tests uitvoeren om andere onderliggende aandoeningen uit te sluiten die symptomen zouden kunnen veroorzaken.

Een kind met gehoorproblemen kan bijvoorbeeld ook sociale problemen vertonen of niet reageren wanneer er wordt gesproken.

Een arts kan een specifiek niveau van autisme diagnosticeren. Elk niveau vereist een ander type en hoeveelheid ondersteuning. Lees meer over niveaus van autisme in dit artikel.

Beheer

Communicatie- en gedragstherapieën kunnen nuttig zijn voor autistische kinderen.

Vroegtijdige interventie is de sleutel voor het verbeteren van de resultaten voor autistische kinderen. Als ze jong zijn, kunnen kinderen nuttige sociale, communicatieve en gedragsvaardigheden leren.

Er zijn veel opties voor autistische kinderen, en deze variëren, afhankelijk van de symptomen van het kind. De beste plaats om informatie te zoeken is bij de arts van het kind.

Het plaatselijke schooldistrict moet ook informatie kunnen verstrekken over bronnen in de buurt, inclusief programma's voor vroege interventie.

Therapieën en andere vormen van ondersteuning die nuttig kunnen zijn voor autistische kinderen zijn onder meer:

 • gedragstherapieën
 • communicatieve vaardigheidstraining
 • educatieve programma's
 • gezinstherapie en opvoeding van ouders
 • ergotherapie
 • fysiotherapie
 • psychologische interventies
 • logopedie
 • medicijnen
 • veranderingen in levensstijl, zoals het creëren van en vasthouden aan een bepaalde routine

Het is essentieel om alle andere aandoeningen die optreden bij autistische kinderen, tieners en volwassenen te behandelen. Deze kunnen zijn:

 • ADHD
 • depressie
 • ongerustheid
 • aanvallen

Overzicht

Autistische 3-jarigen zullen merkbare tekenen en symptomen van de aandoening vertonen, met name gerelateerd aan communicatie, sociale interactie en gedrag.

Hoe eerder een kind een juiste diagnose en ondersteuning krijgt, hoe beter het resultaat. Er zijn verschillende therapieën beschikbaar voor autistische kinderen en hun families.

Ouders en verzorgers moeten een arts raadplegen als ze denken dat ze tekenen van autisme opmerken.

Een arts kan het kind beoordelen en doorverwijzen naar een specialist. Ze kunnen ook informatie verstrekken over behandelingen en lokale en nationale bronnen.

none:  conferenties artrose borstkanker