Borstthermografie: wat u moet weten

Borstthermografie, of thermische beeldvorming, is een niet-invasieve en pijnloze test die artsen soms gebruiken om te controleren op vroege borstveranderingen die op borstkanker kunnen duiden. Het werkt door temperatuurstijgingen te detecteren.

Thermografie omvat geen straling. In plaats daarvan gebruikt het een ultragevoelige camera om infraroodfoto's of warmtebeelden met een hoge resolutie van de borst te maken.

Thermografie verscheen voor het eerst in de jaren zestig, maar het heeft moeite om terrein te winnen als diagnostisch hulpmiddel voor borstkanker vanwege bezorgdheid over een slechte gevoeligheid en onnauwkeurige resultaten.

De auteurs van een onderzoek uit 2018 merkten op dat de gevoeligheid van infraroodbeeldtechnologie de afgelopen jaren drastisch is verbeterd. Ze concludeerden dat het misschien veelbelovend is voor de toekomst, maar dat mensen het voorlopig alleen naast andere screeningsmethoden zouden moeten gebruiken.

Gezondheidsautoriteiten, waaronder de Food and Drug Administration (FDA), hebben soortgelijke aanbevelingen gedaan.

Lees verder om meer te weten te komen over thermografie, inclusief wat het inhoudt en de voordelen en risico's ervan.

Hoe thermografie werkt

Thermografie detecteert een stijging van de huidtemperatuur die kan optreden wanneer kankercellen zich vermenigvuldigen.

Thermografie maakt gebruik van digitale infraroodbeelden om subtiele veranderingen in de borst te detecteren door gebieden met warmte en koude bloot te leggen.

In het lichaam zullen gebieden met een hoge of snelle bloedstroom op een thermograaf als warmer worden weergegeven dan andere gebieden.

Wanneer een tumor zich ontwikkelt, groeien kankercellen en deze cellen hebben extra bloed nodig om zich voort te planten.

Wanneer de bloedstroom voor dit doel toeneemt, wordt de huid in dat gebied warmer. Een tumor zal daarom verschijnen als een hotspot in thermografiebeelden.

Volgens het American College of Clinical Thermology kan thermografie veranderingen detecteren die op verschillende aandoeningen kunnen duiden, zoals:

  • kanker
  • fibrocystische ziekte
  • een infectie
  • vaatziekte

De test kan niet bevestigen dat kanker aanwezig is. Het kan alleen maar aantonen dat er veranderingen zijn die mogelijk nader onderzocht moeten worden.

De FDA raadt echter het gebruik van thermografie af zonder een andere screeningmethode.

Ze benadrukken dat "thermografie geen effectief alternatief is voor mammografie en niet mag worden gebruikt in plaats van mammografie voor screening of diagnose van borstkanker."

Wat te verwachten

Thermografie moet altijd plaatsvinden in een dokterspraktijk of een andere zorginstelling.

Het omvat het volgende:

  • De persoon zal ongeveer 1,8 meter van de camera verwijderd staan.
  • Ze zullen een pijnloze, niet-invasieve test ondergaan waarbij de borst niet wordt samengedrukt.
  • De procedure duurt ongeveer 15 minuten.

De behandelaar gaat op zoek naar duidelijke verschillen tussen de borsten. Om deze reden is thermografie mogelijk niet geschikt voor iemand die een borstamputatie of een andere borstoperatie heeft ondergaan.

De FDA merkt op dat andere faciliteiten, zoals spa's en homeopathische klinieken, ook thermografiediensten verlenen.

De FDA spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat deze aanbieders mogelijk "valse informatie geven die patiënten kan misleiden door te geloven dat thermografie een alternatieve of betere optie is dan mammografie".

Deze onjuiste informatie kan ertoe leiden dat mensen geen juiste diagnose krijgen in de vroege stadia van borstkanker, wanneer de behandeling meestal het meest effectief is.

Iedereen die voor thermografie kiest, moet een arts vragen om een ​​aanbieder aan te bevelen en ook mammogramscreening bijwonen, zoals de arts aanbeveelt.

Wat kunt u verwachten tijdens een mammogram? Lees meer in onze stapsgewijze handleiding.

Welke thermografen detecteren

Een thermograaf zal geen knobbel detecteren, maar het zal veranderingen in lichaams- en huidtemperatuur laten zien, wat een teken kan zijn van verhoogde metabolische activiteit of bloedstroom in een bepaald gebied.

Deze veranderingen vinden plaats terwijl de kankercellen ernaar streven zichzelf in stand te houden en te groeien.

Als de resultaten iets ongewoons laten zien, hoeft dit niet per se kanker te zijn. De oorzaak kan mastitis, een goedaardige tumor, fibrocystische borstziekte of een ander probleem zijn.

Vervolgonderzoeken

Als de thermografie afwijkingen detecteert, moet de persoon verdere screening zoeken, waaronder mogelijk een mammogram. Als een mammogram bevestigt dat er een knobbel aanwezig is, kan de arts een echografie of MRI-scan en een biopsie aanbevelen.

Alleen een biopsie kan bevestigen of kanker aanwezig is.

Wat gebeurt er bij een borstbiopsie? Lees hier meer.

Voordelen

Als screeningoptie voor borstkanker biedt thermografie de volgende voordelen:

  • Het is niet pijnlijk.
  • Het is niet invasief.
  • Er is geen straling bij betrokken.

Risico's

Thermografie zelf lijkt geen fysiek risico voor een persoon te vormen, maar er kunnen andere risico's zijn.

Onnauwkeurige resultaten

Een arts kan advies geven over thermografie.

De auteurs van een overzichtsartikel merkten op dat thermografie een groot aantal fout-positieve en fout-negatieve resultaten oplevert en dat schattingen van de gevoeligheid ervan sterk uiteenlopen.

Ze concludeerden dat thermografie over het algemeen "niet gevoelig genoeg" was om als diagnostisch hulpmiddel te gebruiken.

Valse positieve resultaten kunnen leiden tot angst en onnodige vervolgprocedures. Ze kunnen optreden als er een ander probleem is, zoals mastitis.

Fout-negatieve resultaten kunnen de indruk wekken dat borstkanker niet aanwezig is wanneer dit het geval is, wat kan resulteren in een late diagnose en een lagere kans op een effectieve behandeling.

De FDA sluit zich aan bij deze zorgen.

Misleidende informatie

Sommige organisaties die thermografie aanbieden, verstrekken een persoon mogelijk niet alle informatie die ze nodig hebben, wat mogelijk kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid.

Ze kunnen de indruk wekken dat ze de gezondheid van de persoon in de gaten houden, terwijl ze de persoon in feite niet bewust maken van het hele plaatje.

Niet zonder risico

Sommige mensen zeggen dat thermografie beter is dan mammografie, omdat het een "natuurlijke" methode is die blootstelling aan straling vermijdt.

De richtlijnen voor mammografische screening proberen een evenwicht te vinden tussen het risico van de kleine hoeveelheid straling die een persoon zal ontvangen en dat van het vinden van borstkanker wanneer het te laat is om het effectief te behandelen.

Daarom bevelen ze een frequentere screening aan voor mensen met een hoger risico op borstkanker.

Gebrek aan wetenschappelijk bewijs

De auteurs van een systematische review concludeerden dat er onvoldoende bewijs was om het gebruik van thermografie als screeningsmethode voor borstkanker, alleen of in combinatie met andere screeningsmethoden, te ondersteunen.

De auteurs konden niet voldoende geschikte gegevens vinden om de tool effectief te beoordelen.Ze merkten op dat sommige onderzoeken worden gesponsord door industrieën die het gebruik van thermografie ondersteunen, wat tot vertekende resultaten kan leiden.

Hoe verhoudt thermografie zich tot mammografie? Lees hier meer.

Afhalen

Gezondheidsautoriteiten raden momenteel het gebruik van thermografie niet aan om mammogramscreening te vervangen. Als een persoon een thermografie ondergaat, dringen artsen er bij hem op aan om ook een mammogram te laten maken.

Mammografie blijft de "gouden standaard" om te screenen op vroege tekenen van borstkanker. Hoewel het niet altijd nauwkeurig is, ondersteunt meer wetenschappelijk bewijs mammografie dan thermografie.

Breastcancer.org merkt op dat onderzoekers nieuwe soorten thermografie onderzoeken die op een dag betrouwbaar kunnen blijken.

Tot die tijd is het echter het beste om een ​​screeningsmethode te kiezen die wetenschappelijk bewijs heeft om de effectiviteit ervan te ondersteunen.

Vraag:

Sommige vrouwen in onze familie hadden op jonge leeftijd borstkanker en ze hebben het niet overleefd. Ik maak me zorgen over mijn dochter, die 18 jaar is. Ik wil niet dat ze mammogrammen gaat maken - zelfs als de verzekering ze zou dekken - en ik dacht aan thermografie. Wat stel jij voor?

EEN:

Iedereen met een familiegeschiedenis van borstkanker moet genetische tests overwegen om te controleren op mutaties in het BRCA-gen, wat de vatbaarheid voor borstkanker kan verhogen. Met de resultaten kan een arts meer informatie geven over opties om het risico op borstkanker te verminderen door middel van surveillance en chirurgische methoden.

Mammografie is een screeningsmethode voor vrouwen met een gemiddeld risico op borstkanker. Vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van thermografie, raden experts het niet aan als screeningsmethode, zelfs niet voor vrouwen met een gemiddeld risico.

Christina Chun, MPH Antwoorden vertegenwoordigen de mening van onze medische experts. Alle inhoud is strikt informatief en mag niet als medisch advies worden beschouwd.

none:  atopische dermatitis - eczeem copd biologie - biochemie