Basaglar (insuline glargine)

Wat is Basaglar?

Basaglar is een op recept verkrijgbaar geneesmiddel dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verbeteren bij:

 • volwassenen en kinderen (van 6 jaar en ouder) met diabetes type 1
 • volwassenen met diabetes type 2

Voor meer informatie over diabetes en hoe Basaglar wordt gebruikt om het te behandelen, zie het gedeelte 'Basaglar-toepassingen' hieronder.

Notitie: Basaglar mag niet worden gebruikt voor de behandeling van diabetische ketoacidose (DKA), een mogelijke complicatie van diabetes.

Basaglar's insulinetype en geneesmiddeldetails

Basaglar bevat het medicijn insuline glargine, een langwerkende vorm van insuline.

Basaglar wordt geleverd als een vloeibare oplossing die als injectie onder uw huid wordt toegediend (een subcutane injectie).

Het medicijn wordt geleverd in de Basaglar KwikPen, die 3 milliliter (ml oplossing bevat. En het zit ook in de Basaglar Tempo Pen, een pen die kan worden verbonden met een smartphone-app om uw insulinedoses op te nemen. Tempo-pennen bevatten ook 3 ml. Elke ml Basaglar-oplossing bevat 100 eenheden insuline glargine.

Basaglar's effectiviteit

In klinische onderzoeken was Basaglar effectief bij het verbeteren van de bloedsuikerspiegel bij mensen met type 1- of type 2-diabetes. Zie het gedeelte "Basaglar-toepassingen" hieronder voor meer informatie hierover.

Basaglar generiek

Basaglar bevat de werkzame stof insuline glargine. Het is alleen verkrijgbaar als merkmedicijn. Het is momenteel niet beschikbaar als generiek medicijn. Een generiek medicijn is een exacte kopie van het actieve medicijn in een merkmedicijn.

Basaglar tegen Lantus

U vraagt ​​zich misschien af ​​hoe Basaglar zich verhoudt tot andere medicijnen die worden voorgeschreven voor de behandeling van diabetes. Hier bekijken we hoe Basaglar en Lantus gelijk en verschillend zijn.

Effectiviteit en veiligheid

Basaglar en Lantus bevatten hetzelfde actieve medicijn: insuline glargine.

Basaglar wordt een vervolgmedicijn voor Lantus genoemd. Dit betekent dat het erg lijkt op Lantus, een biologisch medicijn. Biologische medicijnen worden in een laboratorium gemaakt van levende cellen. Opvolggeneesmiddelen zijn sterk vergelijkbare vormen van het oorspronkelijke biologische medicijn.

Hoewel Basaglar een vervolg is op Lantus, is het geen generiek medicijn. Generieke geneesmiddelen bevatten exacte kopieën van het actieve ingrediënt van het merkgeneesmiddel. Dit is mogelijk voor medicijnen die zijn gemaakt van chemicaliën. Maar aangezien het proces om biologische medicijnen te maken erg complex is, is het niet mogelijk om een ​​exacte kopie te maken van een origineel biologisch medicijn.

De Food and Drug Administration (FDA) beschouwt vervolginsulines als net zo veilig en effectief als het oorspronkelijke medicijn. Dit betekent dat Basaglar de bloedsuikerspiegel verbetert, net als Lantus. Het betekent ook dat Basaglar en Lantus vergelijkbare bijwerkingen veroorzaken.

Kosten

Basaglar en Lantus zijn beide merkgeneesmiddelen. Er zijn momenteel geen generieke vormen van beide geneesmiddelen. Merkmedicijnen kosten meestal meer dan generieke medicijnen.

Volgens schattingen op GoodRx.com kost Basaglar mogelijk minder dan Lantus. De werkelijke prijs die u voor beide geneesmiddelen betaalt, is afhankelijk van uw dosis, uw verzekeringsplan, uw locatie en de apotheek die u gebruikt.

Basaglar bijwerkingen

Basaglar kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Basaglar. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Basaglar. Zij kunnen u tips geven over het omgaan met eventuele hinderlijke bijwerkingen.

Notitie: De Food and Drug Administration (FDA) houdt de bijwerkingen bij van medicijnen die het heeft goedgekeurd. Als u de FDA op de hoogte wilt stellen van een bijwerking die u met Basaglar heeft gehad, kunt u dit doen via MedWatch.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Basaglar kunnen zijn:

 • oedeem (zwelling) in uw benen, enkels of voeten
 • hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)
 • reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, jeuk of zwelling rond de injectieplaats)
 • Jeukende huid
 • veranderingen in de dikte van uw huid nabij uw injectieplaats
 • huiduitslag
 • infecties, zoals verkoudheid
 • gewichtstoename

De meeste van deze bijwerkingen kunnen binnen een paar dagen of een paar weken verdwijnen. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, overleg dan met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Basaglar komen niet vaak voor, maar kunnen wel voorkomen. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 911 als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • Ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) *. Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • verwarring
  • ongerustheid
  • slaperigheid
  • honger
  • prikkelbare stemming (gemakkelijk van streek zijn)
  • zweten
  • snelle hartslag
  • aanvallen
  • coma
 • Hypokaliëmie (laag kaliumgehalte). Symptomen kunnen zijn:
  • vermoeidheid (gebrek aan energie)
  • zwak voelen
  • spierkrampen
  • abnormaal hartritme (een hartslag die te snel, te langzaam of onregelmatig is)
  • ademhalingsfalen (een aandoening waarbij uw longen geen zuurstof aan uw bloed kunnen leveren)
  • verlamming (niet in staat zijn om bepaalde delen van uw lichaam te bewegen)
 • Ernstige allergische reactie, die hieronder in meer detail wordt beschreven.

* Als u uw insulinebehandelingsplan wijzigt, kan uw risico op zowel hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) als hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) toenemen. Deze veranderingen omvatten het anders innemen van uw insuline dan u gewoonlijk doet, het starten van een nieuw insulinegeneesmiddel of het gebruik van een nieuwe insulinedosering. Bovendien kan het injecteren van uw insuline in verdikte of ontpitte delen van de huid ook uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Overleg met uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in uw insulineregime.

Bijwerking details

U vraagt ​​zich misschien af ​​hoe vaak bepaalde bijwerkingen optreden bij dit medicijn, of dat bepaalde bijwerkingen ermee verband houden. Hier zijn enkele details over enkele van de bijwerkingen die dit medicijn al dan niet kan veroorzaken.

Allergische reactie

Zoals bij de meeste medicijnen, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van Basaglar. Het is niet bekend hoe vaak mensen die Basaglar gebruiken allergische reacties op het medicijn hebben.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (warmte en roodheid in uw huid)

Een ernstigere allergische reactie is zeldzaam maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • moeite met ademhalen
 • zweten

Bel onmiddellijk uw arts als u een ernstige allergische reactie op Basaglar heeft. Bel 911 als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft.

Gewichtsverlies of gewichtstoename

Gewichtsverlies werd tijdens klinische onderzoeken niet gemeld als bijwerking van Basaglar. Gewichtstoename is echter een van de meest voorkomende bijwerkingen van Basaglar.

In een klinische studie kwamen mensen met diabetes type 1 die Basaglar gebruikten tot 0,36 kg (minder dan 1 pond) aan gedurende 6 maanden behandeling. Ze wonnen ongeveer 0,71 kg (1,5 lbs) gedurende een jaar dat ze het medicijn gebruikten. In een andere klinische studie kwamen mensen met diabetes type 2 die Basaglar gebruikten, ongeveer 1,8 kg (4 lbs) aan gedurende 6 maanden behandeling.

Gewichtstoename is in feite een veel voorkomende bijwerking van alle insulines, niet alleen van Basaglar. Het is eigenlijk een normaal, gezond proces, omdat insuline uw lichaam helpt bij het opslaan van suiker. En je lichaam gebruikt suiker op een later tijdstip voor energie. De opgeslagen suiker kan in de loop van de tijd bijdragen aan de gewichtstoename.

Als u zich zorgen maakt over gewichtstoename tijdens het gebruik van Basaglar, overleg dan met uw arts. Ze kunnen dieet- en lichaamstips voorstellen om u te helpen een gezond gewicht te behouden.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen van Basaglar bij kinderen zijn vergelijkbaar met de bijwerkingen van het medicijn bij volwassenen. Twee van de meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen worden hieronder besproken.

Loopneus

Tijdens onderzoeken was een loopneus (rhinitis) een van de meest voorkomende bijwerkingen van insuline glargine bij kinderen. (Insuline glargine is het actieve geneesmiddel in Basaglar.) In een klinische studie had 5% van de kinderen met diabetes type 1 die insuline glargine gebruikten rhinitis.

Als u zorgt voor een kind dat Basaglar gebruikt en u zich zorgen maakt over episodes van een loopneus, overleg dan met uw arts. Ze kunnen een medische behandeling aanbevelen als die nodig is.

Hypoglykemie

Hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) was ook een vaak voorkomende bijwerking die tijdens onderzoeken bij kinderen werd gezien. In een klinisch onderzoek van 26 weken had 23% van de kinderen met diabetes type 1 die een ander merk insuline glargine (niet Basaglar) gebruikten, episodes van ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel).

Als u zorgt voor een kind dat Basaglar gebruikt, moet u bekend zijn met de symptomen van hypoglykemie. Dit zal u helpen te herkennen of het kind deze aandoening heeft. Als ze een episode van hypoglykemie hebben, wil je ze wat eten of drinken geven om hun bloedsuikerspiegel snel te verhogen. Door hun bloedsuikerspiegels meteen te verhogen, kunt u een medisch noodgeval helpen voorkomen.

Basaglar dosering

De dosis Basaglar die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Waaronder:

 • de ernst van de aandoening waarvoor u Basaglar gebruikt
 • je gewicht
 • uw bloedsuikerdoelen
 • uw geschiedenis van bloedsuikerspiegel
 • uw eerdere insulinedoseringen (als u eerder insuline heeft gebruikt)

Meestal zal uw arts u met een lage dosering laten beginnen. Daarna passen ze het na verloop van tijd aan om het bedrag te bereiken dat bij u past. Uw arts zal uiteindelijk de kleinste dosering voorschrijven die het gewenste effect geeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die vaak worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen wat de beste dosering is voor uw behoeften.

Notitie: Als u uw insulinebehandelingsplan wijzigt, kan uw risico op zowel hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) als hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) toenemen. Deze veranderingen omvatten het anders innemen van uw insuline dan u gewoonlijk doet, het starten van een nieuw insulinegeneesmiddel of het gebruik van een nieuwe insulinedosering. Bovendien kan het injecteren van uw insuline in verdikte of ontpitte delen van de huid ook uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Overleg met uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in uw insulineregime.

Medicijnvormen en sterke punten

Basaglar wordt geleverd in een wegwerp, voorgevulde pen, de KwikPen. Elke KwikPen bevat 3 milliliter (ml) geneesmiddeloplossing. En elke ml oplossing bevat 100 eenheden insuline glargine. Dit betekent dat de KwikPen in totaal 300 eenheden insuline glargine bevat.

Basaglar wordt ook geleverd in een voorgevulde wegwerppen, de Tempo Pen. Het is hetzelfde als de KwikPen, behalve dat het de mogelijkheid heeft om verbinding te maken met een smartphone-app en uw insulinedoses bij te houden. Elke Tempo Pen bevat 3 ml medicijnoplossing. En elke ml oplossing bevat 100 eenheden insuline glargine. Dit betekent dat de Tempo Pen in totaal 300 eenheden insuline glargine bevat.

Zowel de KwikPen als de Tempo Pen zullen echter per injectie maximaal 80 eenheden insuline injecteren. Als u dus meer dan 80 eenheden voor uw dosis nodig heeft, heeft u meer dan één injectie nodig.

Als uw arts bijvoorbeeld een dosering van 100 eenheden Basaglar per dag voorschrijft, moet u twee injecties tegelijk krijgen om uw volledige dosis te krijgen. De eerste injectie zou 80 eenheden kunnen geven, en de tweede injectie zou 20 eenheden kunnen geven.

Soms moet u mogelijk meer dan één pen gebruiken voor een enkele dosis als er niet genoeg Basaglar in uw pen zit. In dat geval zou u de insuline in uw bestaande pen opgebruiken en vervolgens een nieuwe pen gebruiken om uw volledige insulinedosis te bereiken.

Basaglar wordt meestal eenmaal per dag gebruikt. Het wordt toegediend als een subcutane injectie (een injectie onder uw huid). Voor informatie over het toedienen van Basaglar, zie de rubriek “Hoe te gebruiken” hieronder.

Dosering voor diabetes type 1

De typische startdosering van Basaglar voor type 1-diabetes is ongeveer een derde van uw totale dagelijkse insulinedosis. (De rest van de totale dagelijkse dosis wordt doorgaans gegeven als maaltijdinsuline.)

Uw totale dagelijkse insulinedosis is gebaseerd op uw lichaamsgewicht gemeten in kilogram (kg). De dosis varieert van 0,4 eenheden / kg tot 1 eenheid / kg per dag.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een Basaglar-doseringsschema voor diabetes type 1: *

Lichaamsgewicht:Mogelijk voorgeschreven dagelijkse dosis insuline:Totale dagelijkse insulinedosis:Beginnende dagelijkse dosis Basaglar:175 pond (lbs) (ongeveer 80 kg)0,7 eenheden / kg56 eenheden18 eenheden

* Uw dagelijks voorgeschreven dosis insuline kan afwijken van het voorbeeld in de bovenstaande tabel. Praat met uw arts om de juiste dosering voor uw aandoening te leren.

Dosering voor diabetes type 2

De typische startdosering van Basaglar voor diabetes type 2 is 0,2 eenheden insuline per kg lichaamsgewicht. De maximale startdosering is 10 eenheden Basaglar per dag.

Pediatrische dosering

De gebruikelijke startdosering van Basaglar voor kinderen met diabetes type 1 wordt op dezelfde manier bepaald als voor volwassenen. De startdosering van Basaglar voor kinderen is ongeveer een derde van hun totale dagelijkse insulinedosis. (De rest van hun totale dagelijkse dosis wordt over het algemeen gegeven als maaltijdinsuline.)

De totale dagelijkse dosis is gebaseerd op het gewicht van het kind in kilogram (kg). De dosering kan variëren van 0,4 eenheden / kg tot 1,0 eenheden / kg per dag.

Een voorbeeld van een Basaglar-doseringsschema voor diabetes type 1 bij kinderen wordt hieronder weergegeven: *

Lichaamsgewicht:Mogelijk voorgeschreven dagelijkse dosis insuline:Totale dagelijkse insulinedosis:Beginnende dagelijkse dosis Basaglar:50 lbs (ongeveer 23 kg)0,6 eenheden / kg14 eenheden4 of 5 eenheden

* Uw dagelijks voorgeschreven dosis insuline kan afwijken van het voorbeeld in de bovenstaande tabel. Praat met uw arts om de juiste dosering voor uw aandoening te leren.

Wat moet ik doen als ik een dosis mis?

Als u een dosis Basaglar heeft overgeslagen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis gewoon over. U kunt wachten met het innemen van Basaglar tot het tijd is voor uw volgende geplande dosis. U moet uw Basaglar-dosis elke dag op hetzelfde tijdstip innemen.

Zorg ervoor dat u niet meer dan één dosis Basaglar binnen 24 uur inneemt, tenzij uw arts dit adviseert. Als u dit wel doet, kan uw risico op ernstige bijwerkingen toenemen, waaronder hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel).

Probeer een herinnering in uw telefoon in te stellen om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat. Een medicatietimer kan ook handig zijn.

Moet ik dit medicijn langdurig gebruiken?

Basaglar is bedoeld om als langdurige behandeling te worden gebruikt. Als u en uw arts vaststellen dat Basaglar voor u veilig en effectief is, zult u het waarschijnlijk op lange termijn gebruiken.

Basaglar kosten

Zoals bij alle medicijnen, kunnen de kosten van Basaglar variëren. Ga naar GoodRx.com om de huidige prijzen voor Basaglar bij u in de buurt te vinden.


De kosten die u op GoodRx.com vindt, zijn de kosten die u zonder verzekering kunt betalen. De werkelijke prijs die u betaalt, is afhankelijk van uw verzekeringsplan, uw locatie en de apotheek die u gebruikt.

Financiële en verzekeringsbijstand

Als u financiële steun nodig heeft om voor Basaglar te betalen, of als u hulp nodig heeft bij het begrijpen van uw verzekeringsdekking, is er hulp beschikbaar.

Eli Lilly and Company, de fabrikant van Basaglar, biedt een spaarkaart aan die de kosten van Basaglar kan helpen verlagen. Bezoek de website van het programma voor meer informatie en om te zien of u in aanmerking komt voor ondersteuning.

Basaglar gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept, zoals Basaglar, goed om bepaalde aandoeningen te behandelen.

Basaglar voor diabetes type 1

Basaglar is door de FDA goedgekeurd om de bloedsuikerspiegel bij volwassenen en kinderen (van 6 jaar en ouder) met diabetes type 1 te verbeteren.

Als u diabetes type 1 heeft, maakt uw alvleesklier niet het hormoon insuline aan. Dit hormoon helpt uw ​​lichaam om suiker uit uw bloed naar uw cellen te verplaatsen. Zodra suiker in uw cellen is terechtgekomen, wordt het verwerkt en gebruikt voor energie.

Zonder insuline komt de suiker uw cellen niet binnen, wat invloed heeft op hoe goed ze functioneren. Dit leidt ook tot hoge bloedsuikerspiegels, die ernstige problemen kunnen veroorzaken als ze niet worden behandeld.

Diabetes type 1 is een chronische (langdurige) aandoening. Als het niet wordt behandeld, kan dit leiden tot ernstige problemen, zoals zenuwbeschadiging. Omdat insuline zo belangrijk is voor het goed functioneren van uw lichaam, hebben mensen met deze aandoening insuline-medicatie nodig om te overleven.

Notitie: Basaglar mag niet worden gebruikt voor de behandeling van diabetische ketoacidose (DKA), een mogelijke complicatie van diabetes.

Effectiviteit voor diabetes type 1

In klinische onderzoeken bleek Basaglar effectief te zijn voor de behandeling van type 1-diabetes bij volwassenen. Tijdens onderzoeken wordt de reactie van mensen op diabetesbehandeling vaak gemeten door hemoglobine A1c (HbA1c) te testen. Deze meting toont uw gemiddelde bloedsuikers over de afgelopen 2 tot 3 maanden. De American Diabetes Association beveelt voor de meeste volwassenen een HbA1c-doelstelling van minder dan 7,0% aan.

In een klinische studie van 6 maanden gebruikten volwassenen met diabetes type 1 Basaglar in combinatie met maaltijdinsuline. (Bij mensen met diabetes type 1 wordt Basaglar altijd gebruikt in combinatie met een maaltijdinsuline.) Aan het einde van deze studie was de HbA1c met gemiddeld 0,35% verlaagd bij mensen die Basaglar en maaltijdinsuline gebruikten. In deze groep had 34,5% van de mensen een HbA1c-waarde van minder dan 7% bereikt.

In het onderzoek nam een ​​andere groep mensen met diabetes type 1 een ander medicijn glargine (het actieve medicijn in Basaglar) en een maaltijdinsuline. Deze mensen hadden vergelijkbare verbeteringen in hun bloedsuikerspiegels, net als de mensen die Basaglar gebruikten.

Basaglar voor diabetes type 2

Basaglar is door de FDA goedgekeurd om de bloedsuikerspiegel bij volwassenen met diabetes type 2 te verbeteren.

Als u diabetes type 2 heeft, reageren uw cellen niet zo goed op insuline als zou moeten. Insuline is een hormoon dat uw lichaam helpt om suiker uit uw bloed naar uw cellen te verplaatsen.

Als uw cellen niet normaal op insuline reageren, kan suiker niet in de cellen terechtkomen. In plaats daarvan blijft het in uw bloedbaan. Dit leidt tot hoge bloedsuikerspiegels (die ernstige problemen kunnen veroorzaken als ze niet worden behandeld) en kan ook de werking van uw cellen beïnvloeden.

Diabetes type 2 is een chronische (langdurige) aandoening. Als het niet wordt behandeld, kan dit leiden tot ernstige problemen, zoals zenuwbeschadiging. Als u diabetes type 2 heeft, kan het zijn dat uw lichaam zelf stopt met het maken van insuline. In dat geval zou u dan een insulinemedicijn moeten nemen ter vervanging van de insuline die uw lichaam niet meer aanmaakt.

Notitie: Basaglar mag niet worden gebruikt voor de behandeling van diabetische ketoacidose (DKA), een mogelijke complicatie van diabetes.

Effectiviteit voor diabetes type 2

In klinische onderzoeken bleek Basaglar effectief te zijn voor de behandeling van type 2-diabetes bij volwassenen. Tijdens onderzoeken wordt de reactie van mensen op diabetesbehandeling vaak gemeten met hemoglobine A1c (HbA1c). Deze meting toont uw gemiddelde bloedsuikers over de afgelopen 2 tot 3 maanden.

In een klinische studie werd Basaglar getest bij volwassenen met diabetes type 2. Deze mensen waren niet in staat om hun bloedsuikerspiegel voldoende te verbeteren met andere insuline glargine-producten of diabetesmedicijnen die via de mond worden ingenomen. (Bij mensen met diabetes type 2 wordt Basaglar gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen).

In deze studie gebruikten mensen Basaglar gedurende 6 maanden samen met een oraal diabetesmedicijn. Aan het einde van de studie was HbA1c met gemiddeld 1,3% verlaagd bij mensen die Basaglar samen met een oraal medicijn gebruikten.

In het onderzoek nam een ​​andere groep mensen met diabetes type 2 een ander medicijn voor insuline glargine (het actieve medicijn in Basaglar) en een maaltijdinsuline. Deze mensen hadden vergelijkbare verbeteringen in hun bloedsuikerspiegels als de mensen die Basaglar gebruikten.

Basaglar voor kinderen

Basaglar is door de FDA goedgekeurd om de bloedsuikerspiegel bij kinderen met diabetes type 1 te verbeteren. Het is goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 6 jaar en ouder.

Een medicijn genaamd Lantus (dat ook is gemaakt van insuline glargine) is in onderzoeken effectief gebleken om de bloedsuikerspiegel bij kinderen met type 1-diabetes te verbeteren. Op basis van de gelijkenis van Basaglar met Lantus werd vastgesteld dat Basaglar effectief is voor gebruik bij kinderen. (Zie het gedeelte 'Basaglar vs. Lantus' hierboven.)

Veel mensen met diabetes type 1 krijgen de diagnose in de kindertijd. Voor meer informatie over hoe Basaglar type 1 diabetes bij kinderen behandelt, zie de sectie “Basaglar voor type 1 diabetes” hierboven.

Alternatieven voor Basaglar

Er zijn andere medicijnen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige zijn misschien beter geschikt voor u dan andere. Als u geïnteresseerd bent in het vinden van een alternatief voor Basaglar, overleg dan met uw arts. Ze kunnen u vertellen over andere medicijnen die mogelijk goed voor u werken.

Verschillende soorten diabetesmedicijnen kunnen worden gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen met type 1- of type 2-diabetes. Uw arts zal u de beste medicatie voorschrijven, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 • het type diabetes dat u heeft (type 1 of type 2)
 • andere medicijnen die u gebruikt
 • andere gezondheidsproblemen die u heeft
 • uw bloedsuikerspiegel in het verleden
 • uw doelen voor bloedsuikerspiegels

Alternatieven voor diabetes type 1 of type 2

Mensen met diabetes type 1 hebben insuline nodig omdat hun lichaam geen insuline aanmaakt. Mensen met diabetes type 2 moeten mogelijk ook insuline gebruiken. Dit gebeurt meestal als andere diabetesmedicijnen die ze gebruiken niet effectief genoeg zijn, of als hun lichaam stopt met het maken van insuline.

Voorbeelden van insulines die kunnen worden gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verbeteren bij mensen met type 1- of type 2-diabetes zijn:

 • Langwerkende insuline, die helpt om de bloedsuikerspiegel gedurende ongeveer 24 uur onder controle te houden:
  • insuline degludec (Tresiba)
  • insuline detemir (Levemir)
  • insuline glargine (Toujeo, Lantus)
 • Middellangwerkende insuline, die de bloedsuikerspiegel gedurende ongeveer 12 tot 18 uur onder controle houdt:
  • insuline NPH (Humulin N, Novolin N)
 • Kortwerkende insuline, die helpt om de bloedsuikerspiegel gedurende ongeveer 3 tot 6 uur onder controle te houden:
  • insuline regulier humaan (Humulin R, Novolin R)
 • Snelwerkende insuline, die de bloedsuikerspiegel gedurende ongeveer 2 tot 4 uur onder controle houdt:
  • insuline lispro (Admelog, Humalog)
  • insuline aspart (Fiasp, Novolog)
  • insuline glulisine (Apidra)

Er zijn ook verschillende voorgemengde insulinegeneesmiddelen beschikbaar die kunnen worden gebruikt bij mensen met type 1- of type 2-diabetes. Deze medicijnen bevatten een mengsel van een lang- of middellangwerkende insuline en een kort- of snelwerkende insuline. Ze worden gebruikt om zowel de baseline bloedsuikerspiegels tussen de maaltijden als eventuele bloedsuikerspiegel na de maaltijden onder controle te houden.

Er zijn ook verschillende niet-insuline geneesmiddelen verkrijgbaar, die de bloedsuikerspiegel kunnen helpen verlagen bij mensen met type 1- of type 2-diabetes. Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • exenatide (Byetta, Bydureon)
 • liraglutide (Victoza, Saxenda)
 • pramlintide (Symlin)
 • canagliflozine (Invokana)
 • dapagliflozine (Farxiga)
 • dulaglutide (Trulicity)
 • semaglutide (Ozempic)

Alternatieven voor diabetes type 2

Mensen met diabetes type 2 kunnen ook combinatiemedicijnen gebruiken, die een vorm van insuline en een niet-insuline-diabetesmedicijn bevatten. Waaronder:

 • lixisenatide en insuline glargine (Soliqua 100/33)
 • liraglutide en insuline degludec (Xultophy 100 / 3.6)

Basaglar versus andere medicijnen

U vraagt ​​zich misschien af ​​hoe Basaglar zich verhoudt tot andere medicijnen die worden voorgeschreven om de bloedsuikerspiegel te verbeteren bij mensen met type 1- en type 2-diabetes. Hieronder staan ​​vergelijkingen tussen Basaglar en twee andere medicijnen die zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) om diabetes te behandelen.

Basaglar tegen Levemir

Basaglar bevat insuline glargine, terwijl Levemir insuline detemir bevat. Basaglar en Levemir zijn beide langwerkende insulines. Dit betekent dat ze op dezelfde manier in uw lichaam werken. Ze helpen uw bloedsuikerspiegels tot 24 uur of langer onder controle te houden.

Toepassingen

Basaglar en Levemir zijn beide door de FDA goedgekeurd om de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes te verbeteren.

Basaglar is goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 1 bij volwassenen en kinderen (van 6 jaar en ouder). Levemir is goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 1 bij volwassenen en kinderen (van 2 jaar en ouder).

Beide geneesmiddelen zijn ook goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met diabetes type 2.

Geneesmiddelvormen en toediening

Basaglar en Levemir zijn beide vloeibare oplossingen die insuline bevatten.

Basaglar en Levemir worden elk geleverd in een voorgevulde wegwerppen. Basaglar wordt geleverd als een KwikPen en een Tempo Pen. (Deze pennen verschillen doordat de Tempo-pen verbinding kan maken met een smartphone-app om uw insulinedoses bij te houden.) Levemir wordt geleverd als een FlexTouch-pen.

De pennen bevatten de volgende hoeveelheden insuline:

 • Basaglar KwikPen: 3 milliliter (ml) oplossing met 300 eenheden insuline glargine
 • Basaglar Tempo Pen: 3 ml oplossing met 300 eenheden insuline glargine
 • Levemir FlexTouch: 3 ml oplossing met 300 eenheden insuline detemir

Levemir wordt ook geleverd in een injectieflacon, die 10 ml geneesmiddeloplossing bevat. Elke injectieflacon bevat 1.000 eenheden insuline detemir.

Basaglar en Levemir worden elk als subcutane injectie (een injectie onder uw huid) ingenomen. Basaglar wordt meestal eenmaal per dag gebruikt. Levemir wordt een of twee keer per dag gebruikt.

Bijwerkingen en risico's

Basaglar en Levemir bevatten beide een langwerkende insuline. Daarom kunnen beide medicijnen zeer vergelijkbare bijwerkingen veroorzaken. Hieronder staan ​​voorbeelden van deze bijwerkingen.

Meer voorkomende bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van meer voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij Basaglar, Levemir of bij beide geneesmiddelen (indien afzonderlijk ingenomen).

 • Kan voorkomen bij Basaglar:
  • enkele unieke bijwerkingen
 • Kan optreden bij Levemir:
  • rugpijn
  • hoofdpijn
  • gastro-enteritis (buikgriep)
 • Kan voorkomen bij zowel Basaglar als Levemir:
  • hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)
  • reacties op de injectieplaats (jeuk, roodheid, pijn of zwelling rond het gebied van uw injectie)
  • huiduitslag
  • Jeukende huid
  • veranderingen in de dikte van uw huid nabij uw injectieplaats
  • infecties, zoals verkoudheid
  • oedeem (zwelling) in uw benen, enkels of voeten
  • gewichtstoename

Ernstige bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij Basaglar, Levemir of bij beide geneesmiddelen (indien afzonderlijk ingenomen).

 • Kan voorkomen bij Basaglar:
  • hypokaliëmie (laag kaliumgehalte)
 • Kan optreden bij Levemir:
  • enkele unieke ernstige bijwerkingen
 • Kan optreden bij zowel Basaglar als Levemir:
  • ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel)
  • ernstige allergische reactie

Effectiviteit

Basaglar en Levemir worden beide gebruikt om type 1- en type 2-diabetes te behandelen.

In een gepoolde analyse van verschillende klinische onderzoeken werden insuline glargine (het actieve geneesmiddel in Basaglar) en Levemir vergeleken. Deze medicijnen waren even effectief in het verbeteren van de bloedsuikerspiegel bij volwassenen met type 1 diabetes. Een andere analyse wees uit dat deze geneesmiddelen even effectief waren, en toonde ook aan dat Levemir mogelijk minder episodes van hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) veroorzaakt dan insuline glargine veroorzaakt.

In één klinische studie werd de werkzaamheid van insuline glargine en Levemir vergeleken bij kinderen met diabetes type 1. De twee geneesmiddelen waren even effectief wanneer ze in combinatie met maaltijdinsuline werden gebruikt. Om hun bloedsuikerspiegels onder controle te houden, hadden kinderen echter hogere doses Levemir nodig dan insuline glargine.

Een andere gepoolde analyse keek naar volwassenen met diabetes type 2. Uit deze analyse bleek dat insuline glargine en Levemir even effectief waren om de bloedsuikerspiegel te verlagen. In deze analyse werden de twee geneesmiddelen ingenomen in combinatie met diabetesmedicijnen die via de mond worden ingenomen.

Kosten

Basaglar en Levemir zijn beide merkgeneesmiddelen. Er zijn momenteel geen generieke vormen van beide geneesmiddelen. Merkmedicijnen kosten meestal meer dan generieke medicijnen.

Volgens schattingen van GoodRx.com kost Basaglar mogelijk minder dan Levemir. De werkelijke prijs die u voor beide geneesmiddelen zou betalen, is afhankelijk van uw dosis, uw verzekeringsplan, uw locatie en de apotheek die u gebruikt.

Basaglar tegen Toujeo

Basaglar en Toujeo bevatten beide het medicijn insuline glargine. Hier bekijken we hoe Basaglar en Toujeo gelijk en verschillend zijn.

Toepassingen

Zowel Basaglar als Toujeo zijn door de FDA goedgekeurd om de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes te verbeteren.

Basaglar is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen en kinderen (van 6 jaar en ouder) met diabetes type 1. Het is ook goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met diabetes type 2.

Toujeo is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met type 1- of type 2-diabetes.

Geneesmiddelvormen en toediening

Basaglar en Toujeo bevatten beide het actieve medicijn insuline glargine, maar deze medicijnen zijn er in verschillende sterktes.

Basaglar is verkrijgbaar in een wegwerp, voorgevulde KwikPen en Tempo Pen. Elke pen bevat 3 ml vloeibare oplossing, die in totaal 300 eenheden insuline glargine bevat.(Deze pennen verschillen doordat de Tempo-pen verbinding kan maken met een smartphone-app en uw insulinedoses kan volgen.)

Toujeo is beschikbaar in deze twee vormen:

 • Toujeo SoloStar: een voorgevulde wegwerppen die 1,5 ml oplossing bevat en 450 eenheden insuline glargine bevat
 • Toujeo Max SoloStar: een voorgevulde wegwerppen met een inhoud van 3 ml oplossing en 900 eenheden insuline glargine

Elk medicijn wordt ingenomen als een onderhuidse injectie (een injectie onder uw huid). Ze worden elk doorgaans één keer per dag gebruikt.

Bijwerkingen en risico's

Basaglar en Toujeo bevatten beide insuline glargine. Daarom kunnen beide medicijnen zeer vergelijkbare bijwerkingen veroorzaken. Hieronder staan ​​voorbeelden van deze bijwerkingen.

Meer voorkomende bijwerkingen

Meer voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij zowel Basaglar als Toujeo zijn:

 • hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)
 • huiduitslag
 • oedeem (zwelling) in uw benen, enkels of voeten
 • Jeukende huid
 • veranderingen in de dikte van uw huid nabij uw injectieplaats
 • gewichtstoename
 • infecties, zoals verkoudheid
 • reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, jeuk of zwelling rond de injectieplaats)

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij zowel Basaglar als Toujeo zijn onder meer:

 • ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel)
 • ernstige allergische reactie
 • hypokaliëmie (laag kaliumgehalte)

Effectiviteit

Basaglar en Toujeo worden beide gebruikt om type 1- en type 2-diabetes te behandelen.

In een overzicht van verschillende onderzoeken werd gekeken naar mensen met type 1- en type 2-diabetes die insuline glargine of Toujeo gebruikten. Uit deze review bleek dat insuline glargine (het actieve medicijn in Basaglar) en Toujeo even effectief waren bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel wanneer ze in combinatie met andere diabetesmedicijnen werden gebruikt. Uit sommige van deze onderzoeken bleek echter dat Toujeo minder episodes van hypoglykemie veroorzaakte en minder gewichtstoename veroorzaakte dan insuline glargine.

Kosten

Basaglar en Toujeo zijn beide merkgeneesmiddelen. Er zijn momenteel geen generieke vormen van beide geneesmiddelen. Merkmedicijnen kosten meestal meer dan generieke medicijnen.

Volgens schattingen van GoodRx.com kost Basaglar mogelijk minder dan Toujeo. De werkelijke prijs die u voor beide geneesmiddelen zou betalen, is afhankelijk van uw dosis, verzekeringsplan, uw locatie en de apotheek die u gebruikt.

Basaglar gebruiken met andere medicijnen

Basaglar kan in combinatie met andere diabetesmedicijnen worden gebruikt. Dit kunnen orale medicijnen zijn (medicijnen die via de mond worden ingenomen) of andere injecteerbare medicijnen (medicijnen die via een naald worden toegediend).

Basaglar met andere geneesmiddelen voor diabetes type 1

Als u diabetes type 1 heeft, moet u Basaglar samen met een maaltijdinsuline gebruiken. Dit komt omdat Basaglar een basale insuline is (ook wel een achtergrondinsuline genoemd), die helpt om uw bloedsuikerspiegels 's nachts en tussen uw maaltijden onder controle te houden. U heeft een maaltijdinsuline nodig om pieken in uw bloedsuikerspiegel te voorkomen die optreden nadat u een maaltijd heeft gegeten.

Insulines voor maaltijden die samen met Basaglar kunnen worden ingenomen, zijn onder meer:

 • insuline regulier humaan (Afrezza)
 • insuline aspart (Novolog, Fiasp)
 • insuline glulisine (Apidra)
 • insuline lispro (Admelog, Humalog)

Als u diabetes type 1 heeft, kan uw arts ook bepaalde orale medicatie voorschrijven, zoals metformine (Glucophage, Glumetza). Deze medicijnen kunnen met insuline werken om uw bloedsuikerspiegel te verlagen.

Basaglar met andere geneesmiddelen voor diabetes type 2

Als u diabetes type 2 heeft en Basaglar gebruikt, moet u waarschijnlijk ook andere diabetesmedicijnen gebruiken. Er zijn verschillende soorten orale of injecteerbare medicijnen die uw arts u kan voorschrijven. Deze medicijnen werken samen met insuline om uw bloedsuikerspiegel te verlagen.

Voorbeelden van orale medicatie die uw arts samen met Basaglar kan voorschrijven, zijn onder meer:

 • metformine (Glucophage, Glumetza)
 • sitagliptine (Januvia)
 • empagliflozine (Jardiance)
 • acarbose (Precose)

Voorbeelden van injecteerbare medicijnen die uw arts samen met Basaglar kan voorschrijven, zijn onder meer:

 • pramlintide (Symlin)
 • liraglutide (Victoza)
 • exenatide (Byetta)
 • dulaglutide (Trulicity)
 • semaglutide (Ozempic)

Basaglar en alcohol

Er is geen interactie bekend tussen Basaglar en alcohol. Als u echter te veel alcohol drinkt terwijl u Basaglar gebruikt, kan het risico op ernstige bijwerkingen, zoals hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel), toenemen. De kans op hypoglykemie is groter omdat Basaglar en alcohol elk afzonderlijk uw bloedsuikerspiegels kunnen verlagen.

Vraag uw arts hoeveel alcohol u veilig kunt drinken terwijl u Basaglar gebruikt.

Basaglar-interacties

Basaglar kan interageren met verschillende andere medicijnen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen en met bepaalde voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een medicijn verstoren. Andere interacties kunnen bijwerkingen verergeren of verergeren.

Basaglar en andere medicijnen

Hieronder staan ​​lijsten met medicijnen die kunnen interageren met Basaglar. Deze lijsten bevatten niet alle geneesmiddelen die kunnen interageren met Basaglar.

Overleg met uw arts en apotheker voordat u Basaglar inneemt. Vertel hen over alle receptplichtige, vrij verkrijgbare en andere medicijnen die u gebruikt. Vertel ze ook over alle vitamines, kruiden en supplementen die u gebruikt. Door deze informatie te delen, kunt u mogelijke interacties voorkomen.

Als u vragen heeft over geneesmiddelinteracties die u kunnen beïnvloeden, vraag dan uw arts of apotheker.

Basaglar en diabetesmedicijnen

Basaglar kan op verschillende manieren met bepaalde diabetesmedicijnen omgaan. Deze interacties kunnen uw risico op verschillende bijwerkingen vergroten.

Basaglar en thiazolidinedionen

Het gebruik van Basaglar met een thiazolidinedion (een klasse van diabetesgeneesmiddelen) kan hartfalen veroorzaken. Als u al aan hartfalen lijdt, kan het samen innemen van de twee geneesmiddelen uw toestand verergeren.

Vertel het uw arts als u een thiazolidinedion gebruikt voordat u Basaglar gaat gebruiken. Als u Basaglar samen met een thiazolidinedion gebruikt, zal uw arts u nauwlettend controleren op tekenen en symptomen van hartfalen. Of ze kunnen u aanraden om helemaal andere medicatie te nemen.

Voorbeelden van thiazolidinediongeneesmiddelen zijn rosiglitazon (Avandia) en pioglitazon (Actos).

Basaglar en bepaalde andere diabetesmedicijnen

Het gebruik van Basaglar met bepaalde andere diabetesmedicijnen kan uw risico op ernstige bijwerkingen verhogen, zoals hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel).

Als u Basaglar samen met een ander diabetesgeneesmiddel gebruikt, kan uw arts de dosering van een of beide geneesmiddelen aanpassen. Dit zal uw risico op hypoglykemie helpen verminderen. Uw arts kan u vragen om uw bloedsuikerspiegels vaker te controleren, zodat u weet hoe de combinatie van geneesmiddelen die waarden beïnvloedt.

Voorbeelden van andere diabetesgeneesmiddelen die uw risico op hypoglykemie kunnen verhogen als ze samen met Basaglar worden ingenomen, zijn onder meer:

 • metformine (Glumetza, Glucophage)
 • pramlintide (Symlin)
 • maaltijdinsulines, waaronder insuline glulisine (Apidra) en insuline aspart (Fiasp, Novolog)

Basaglar en corticosteroïden

Gebruik van Basaglar met een corticosteroïd kan het vermogen van Basaglar om uw bloedsuikerspiegels te verlagen, verminderen. Dit kan aanhoudend hoge bloedsuikerspiegels veroorzaken, waardoor uw risico op ernstige complicaties toeneemt.

Als u samen met Basaglar een corticosteroïd moet gebruiken, kan uw arts uw dosis Basaglar voor een bepaalde tijd verhogen. Ze kunnen u ook aanraden om uw bloedsuikerspiegels vaker te controleren.

Voorbeelden van corticosteroïden die de werking van Basaglar kunnen verminderen, zijn onder meer:

 • prednison (Rayos)
 • prednisolon (Orapred, Prelone)
 • methylprednisolon (Medrol)
 • hydrocortison (Cortef, vele anderen)

Basaglar en bepaalde bloeddrukmedicijnen

Het gebruik van Basaglar met bepaalde bloeddrukmedicatie kan de symptomen verbergen die worden veroorzaakt door hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel). Dit kan ervoor zorgen dat u zich niet bewust bent dat u een hypoglykemie heeft, waardoor u deze mogelijk niet kunt behandelen. Onbehandelde hypoglykemie kan tot ernstige complicaties leiden.

Als u Basaglar samen met een van deze bloeddrukmedicatie gebruikt, kan uw arts u aanraden om uw bloedsuikerspiegels vaker te controleren. Voorbeelden van bloeddrukmedicatie die de symptomen van hypoglykemie kunnen verbergen, zijn onder meer:

 • metoprolol (Lopressor, Toprol XL)
 • propranolol (Inderal, Innopran XL)
 • clonidine (Catapres, Kapvay)
 • atenolol (Tenormin)
 • nadolol (Corgard)
 • reserpine

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Basaglar

Wanneer u Basaglar bij de apotheek krijgt, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op de doos met insulinepennen. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum waarop ze de medicatie hebben afgeleverd.

De vervaldatum helpt de effectiviteit van de medicatie gedurende deze tijd te garanderen. Het huidige standpunt van de Food and Drug Administration (FDA) is om het gebruik van verlopen medicijnen te vermijden. Als u ongebruikte medicatie heeft waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, overleg dan met uw apotheker of u deze misschien nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een medicijn goed blijft, kan van veel factoren afhangen, waaronder hoe en waar u de medicatie bewaart.

Ongeopende Basaglar KwikPens of Tempo-pennen bewaren

Ongeopende Basaglar KwikPens of Tempo-pennen kunnen worden bewaard:

 • in de koelkast (bij temperaturen van 36⁰F tot 46⁰F / 2⁰C tot 8⁰C) tot hun vervaldatum
 • voor maximaal 28 dagen bij kamertemperatuur (tot 86⁰F / 30⁰C), weg van licht en warmte

Geopende Basaglar KwikPens of Tempo-pennen bewaren

Geopende, in gebruik zijnde Basaglar KwikPens en Tempo Pennen moeten maximaal 28 dagen bij kamertemperatuur (tot 30 ° C / 86 ° F) worden bewaard. Bewaar geopende Basaglar-pennen niet in de koelkast.

Verwijdering

Gooi de naald onmiddellijk weg nadat u de Basaglar KwikPen of Tempo Pen heeft gebruikt om uw dosis te injecteren. Gebruik een naald nooit opnieuw. Dit kan infecties veroorzaken.

Plaats de gebruikte naald in een container met harde zijkanten, zoals een afvalcontainer voor scherpe voorwerpen. Door de FDA goedgekeurde naaldencontainers zijn te koop bij de meeste apotheken, medische leveranciers en sommige online retailers.

Als u geen naaldencontainer heeft, kunt u uw gebruikte naalden weggooien in een prikbestendige container. Kies een bak waar de naalden niet doorheen kunnen steken. Voorbeelden van prikbestendige containers zijn onder meer gebruikte wasmiddelflessen en metalen koffieblikken. Houd altijd een deksel op de container zodat kinderen en huisdieren er niet bij kunnen. Plak een etiket op de container om mensen te waarschuwen dat er scherpe naalden in de container zitten.

Als u Basaglar niet meer hoeft in te nemen en u heeft medicijnresten, is het belangrijk dat u deze op een veilige manier weggooit. Dit helpt voorkomen dat anderen, inclusief kinderen en huisdieren, het medicijn per ongeluk innemen. Het helpt ook om te voorkomen dat het medicijn het milieu schaadt.

De FDA-website biedt verschillende nuttige tips over het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicatie.

Hoe neemt u Basaglar in?

U moet Basaglar gebruiken volgens de instructies van uw arts of zorgverlener.

Basaglar wordt als onderhuidse injectie toegediend (een subcutane injectie). Wanneer u uw Basaglar-recept voor het eerst krijgt, zal uw zorgverlener of apotheker uitleggen hoe u de medicatie gaat injecteren.

De fabrikant van Basaglar geeft stapsgewijze instructies voor zowel de Basaglar KwikPen als de Basaglar Tempo Pen.

Ze bieden ook een video met instructies voor gebruik. Er is ook een app genaamd Beginning Basaglar, die beschikbaar is op iPhone / iPad en Android-apparaten. Met deze app kun je medicatie-instructies en handige tips voor het gebruik van Basaglar downloaden.

Notitie: Als u uw insulinebehandelingsplan wijzigt, kan uw risico op zowel hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) als hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) toenemen. Deze veranderingen omvatten het anders innemen van uw insuline dan u gewoonlijk doet, het starten van een nieuw insulinegeneesmiddel of het gebruik van een nieuwe insulinedosering. Bovendien kan het injecteren van uw insuline in verdikte of ontpitte delen van de huid ook uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Overleg met uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in uw insulineregime.

Basaglar-injectieplaatsen

Basaglar kan subcutaan worden geïnjecteerd in uw:

 • bovenarmen
 • dijen
 • billen
 • buik (blijf minstens 5 cm verwijderd van uw navel)

KwikPens, Tempo-pennen en naalden

Basaglar wordt geleverd in een voorgevulde, wegwerp KwikPen. De KwikPen wordt geleverd in verpakkingen met vijf pennen.

U injecteert uw dosis Basaglar met de KwikPen of Tempo Pen en een naald. Naalden zijn niet inbegrepen bij de KwikPen of Tempo Pen. De fabrikant raadt het gebruik van naalden van het merk BD (Becton, Dickinson and Company) aan met uw pen. Naalden zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke apotheek.

De KwikPen en Tempo Pen zijn bedoeld om meer dan eens te worden gebruikt. Het aantal keren dat u uw pen gebruikt, is afhankelijk van uw dosering. U kunt de KwikPen of Tempo Pen tot 28 dagen na eerste opening gebruiken. Gooi de geopende pen na 28 dagen weg, ook als er nog medicatie in zit.

Ongeopende Basaglar KwikPens en Tempo-pennen moeten in de koelkast worden bewaard totdat u ze gaat gebruiken. Nadat u een pen heeft geopend, moet deze maximaal 28 dagen bij kamertemperatuur worden bewaard. Voor meer details over het bewaren van Basaglar KwikPens en Tempo-pennen, zie het gedeelte "Vervallen, bewaren en weggooien van Basaglar" hierboven.

Naalden zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. U heeft voor elke injectie met insuline een nieuwe naald nodig.

Gebruik altijd een nieuwe naald elke keer dat u Basaglar injecteert. Deel nooit naalden met iemand anders. Het gebruik van nieuwe naalden helpt de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen, waardoor het risico op infectie afneemt.

Wanneer te nemen

U kunt Basaglar op elk moment van de dag innemen. U moet het echter elke dag op hetzelfde tijdstip innemen. Uw arts zal u het beste tijdstip van de dag aanbevelen. Ze baseren dit op hoe uw bloedsuikerspiegels gedurende de dag en nacht veranderen.

Probeer een herinnering in uw telefoon in te stellen om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat. Een medicatietimer kan ook handig zijn.

Basaglar met voedsel innemen

U hoeft geen voedsel te eten als u Basaglar inneemt.

Hoe Basaglar werkt

Basaglar is een langwerkende insuline die de bloedsuikerspiegel verbetert bij mensen met type 1- of type 2-diabetes. Het is gemaakt in een laboratorium, maar het is ontworpen om net als de natuurlijke insuline van uw lichaam te werken.

Insuline is een hormoon dat in uw alvleesklier wordt aangemaakt. Dit hormoon reguleert uw bloedsuikerspiegel door het volgende te doen:

 • helpt suiker om van uw bloedbaan naar uw cellen te stromen, waardoor uw cellen de suiker voor energie kunnen gebruiken
 • helpt uw ​​spieren suiker te gebruiken voor energie
 • voorkomt dat uw lever meer suiker aanmaakt en afgeeft in uw bloedbaan
 • helpt uw ​​lichaam eiwitten te maken en suiker op te slaan als vet

Elk van deze acties helpt uw ​​bloedsuikerspiegel op een veilig, normaal niveau te houden.

Als u diabetes type 1 heeft, maakt uw lichaam geen insuline aan. Dit betekent dat u insuline als medicijn moet gebruiken, zodat uw lichaam normaal kan functioneren.

Als u diabetes type 2 heeft, moet u mogelijk insuline gebruiken. Dit komt doordat uw lichaam niet op de juiste manier op insuline reageert. Uw alvleesklier kan na verloop van tijd zelfs stoppen met het maken van insuline. Mogelijk moet u ook insuline gebruiken omdat andere diabetesmedicijnen uw bloedsuikerspiegels niet voldoende verlagen.

Als u diabetes type 1 of type 2 heeft, zal Basaglar uw natuurlijk voorkomende insuline vervangen.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Basaglar begint uw bloedsuikerspiegels te verlagen binnen een paar uur nadat u het heeft ingenomen. Het begint echter niet meteen te werken, zoals snelwerkende insulines voor maaltijden. Dit komt doordat het een langwerkende insuline is, die helpt om uw bloedsuikerspiegel gedurende 24 uur of langer onder controle te houden.

Als u Basaglar eenmaal heeft geïnjecteerd, vormt het een cluster onder uw huid. Het cluster breekt langzaam af, waardoor insuline in uw bloedbaan vrijkomt. Deze release wordt over de hele dag verspreid. Het lichaam van elke persoon reageert echter anders op Basaglar.

Omdat Basaglar niet meteen in uw bloedbaan terechtkomt, mag het niet in noodsituaties worden gebruikt.

Basaglar-overdosis

Het gebruik van meer dan de aanbevolen dosering Basaglar kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Symptomen van overdosis

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel), die angst, beven, verwardheid, toevallen en coma kan veroorzaken
 • hypokaliëmie (laag kaliumgehalte), wat zwakte, constipatie, spierkrampen en hartkloppingen kan veroorzaken (fladderend gevoel in uw borst of extra hartslagen)

Wat te doen bij overdosering

Als u denkt dat u te veel van dit medicijn heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of hun online tool gebruiken. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan onmiddellijk 911 of ga onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde eerste hulpafdeling.

Basaglar en zwangerschap

Er zijn niet genoeg onderzoeken naar het gebruik van Basaglar tijdens menselijke zwangerschappen om precies te weten hoe veilig het is. Het hebben van onbehandelde diabetes tijdens de zwangerschap kan echter onveilig zijn voor u en uw baby.

Insulinetherapie wordt, net als Basaglar, aanbevolen door de American Diabetes Association (ADA) als eerste keuze voor de behandeling van diabetes tijdens de zwangerschap. De ADA beveelt insulinetherapie aan voor vrouwen met pregestationele diabetes (diabetes die vóór de zwangerschap is begonnen). De ADA beveelt ook insuline aan voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes (diabetes die zich tijdens de zwangerschap ontwikkelt).

Als u al insuline gebruikt als u zwanger wordt, kan uw arts tijdens uw zwangerschap een andere insulinedosering aanbevelen. Dit zal helpen om uw bloedsuikerspiegels binnen een veilig bereik te houden voor u en uw baby.

Als u zwangerschapsdiabetes ontwikkelt terwijl u zwanger bent, zal uw arts de juiste behandeling aanbevelen. Het kan zijn dat u met insulinetherapie begint.

Basaglar en anticonceptie

Het is niet bekend of Basaglar veilig is om tijdens de zwangerschap in te nemen. Als u zwanger kunt worden, overleg dan met uw arts over uw anticonceptiebehoeften terwijl u Basaglar gebruikt.

Basaglar en borstvoeding

Insulinetherapie (inclusief Basaglar) wordt over het algemeen als veilig beschouwd tijdens het geven van borstvoeding.

Er gebeuren echter veel veranderingen in uw lichaam en in uw dagelijkse schema na uw zwangerschap en bevalling. Deze veranderingen kunnen uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Daarom kan het zijn dat u na uw bevalling een andere insulinedosering nodig heeft.

Als u van plan bent borstvoeding te geven terwijl u Basaglar gebruikt, overleg dan met uw arts over het beste doseringsschema voor uw insuline.

Veelgestelde vragen over Basaglar

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Basaglar.

Als ik Basaglar gebruik, moet ik dan nog steeds mijn maaltijdinsuline gebruiken?

Misschien wel. Basaglar is een langwerkende insuline. Het wordt ook achtergrondinsuline of basale insuline genoemd. Dit betekent dat het bedoeld is om de hele dag door te werken.Langwerkende insulines helpen uw bloedsuikerspiegels 's nachts onder controle te houden terwijl u slaapt en gedurende de dag tussen uw maaltijden door.

Basaglar wordt niet beschouwd als een maaltijdinsuline (voorgeschreven om bloedsuikerpieken te beheersen die optreden nadat u heeft gegeten). Om pieken in de bloedsuikerspiegel onder controle te houden nadat u heeft gegeten, heeft u mogelijk een snelwerkende insuline, een kortwerkende insuline of een middellangwerkende insuline nodig. Deze soorten insulines helpen bij het verfijnen van de controle van uw bloedsuikerspiegel.

Het is gebruikelijk om een ​​langwerkende insuline zoals Basaglar te gebruiken in combinatie met een snelwerkende of kortwerkende insuline. Hierdoor kunt u het insulinegehalte gedurende de dag en na de maaltijd regelen.

Als uw arts Basaglar samen met een maaltijdinsuline voorschrijft, meng de twee insulines dan niet door elkaar. Dit kan veranderen hoe goed ze werken. Controleer altijd de insuline-etiketten om er zeker van te zijn dat u op het juiste moment de juiste insuline gebruikt.

Als u vragen heeft over wanneer en hoe u uw insulines moet innemen, overleg dan met uw arts of apotheker.

Ik heb nog nooit insuline gebruikt. Is Basaglar een optie voor mij?

Het kan zijn. Uw arts zal u de verschillende soorten insuline uitleggen. Ze kunnen Basaglar aanbevelen als ze besluiten dat u een langwerkende insuline moet gebruiken om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Basaglar is veilig te gebruiken bij mensen die nog niet eerder insuline hebben gebruikt.

Notitie: Als u uw insulinebehandelingsplan wijzigt, kan uw risico op zowel hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) als hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) toenemen. Deze veranderingen omvatten het starten van een nieuw insulinegeneesmiddel. Overleg met uw arts voordat u met insulineregimes begint.

Wordt Basaglar ooit tweemaal daags gebruikt?

Ja, de doktoren van sommige mensen kunnen hen Basaglar twee keer per dag voorschrijven. Dit zou echter als off-label gebruik worden beschouwd. Off-label gebruik is wanneer een medicijn wordt gebruikt voor een andere aandoening dan waarvoor het door de FDA is goedgekeurd.

Basaglar wordt soms voorgeschreven voor tweemaal daagse dosering als eenmaal daagse dosering uw bloedsuikerspiegel niet voldoende verbetert.

Een kleine klinische studie omvatte mensen met diabetes type 2 die hun bloedsuikerspiegels niet voldoende konden verlagen door eenmaal daags insuline glargine (het actieve medicijn in Basaglar) en maaltijdinsuline te gebruiken. Toen ze overstapten van insuline glargine eenmaal daags naar tweemaal daags, daalde hun hemoglobine A1c (HbA1c) na ongeveer 8 maanden van 10,3% naar 8,4%. HbA1c is een gemiddelde meting van bloedsuikers.

Kan ik overschakelen naar Basaglar als ik Lantus gebruik?

Ja, u kunt de overstap maken als uw arts u aanbeveelt om de behandeling van Lantus naar Basaglar over te schakelen.

Lantus en Basaglar bevatten hetzelfde type insuline: insuline glargine. De Food and Drug Administration (FDA) heeft vastgesteld dat Basaglar een "vervolg" insuline glargine is voor Lantus. Dit betekent dat Basaglar erg lijkt op Lantus en dat het net zo veilig en effectief is als Lantus.

Basaglar en Lantus zijn beide verkrijgbaar in dezelfde sterkte: 100 eenheden insuline per ml geneesmiddeloplossing. Als u overschakelt van Lantus naar Basaglar, blijft uw dosering waarschijnlijk hetzelfde.

Als u geïnteresseerd bent om over te schakelen van Lantus naar Basaglar, overleg dan met uw arts om te zien of dat een goede optie voor u is.

Basaglar voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts over uw gezondheidsgeschiedenis voordat u Basaglar inneemt. Basaglar is mogelijk niet geschikt voor u als u aan bepaalde medische aandoeningen lijdt. Waaronder:

 • Huidige episode van hypoglykemie. Gebruik Basaglar niet tijdens een episode van hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) *. Dit kan uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. U moet wachten tot uw bloedglucosespiegel weer normaal is voordat u Basaglar inneemt.
 • Allergische reactie op Basaglar. U mag Basaglar niet gebruiken als u een allergische reactie op het medicijn of op een van de inactieve ingrediënten heeft gehad. Als u niet zeker weet of u in het verleden een allergische reactie op Basaglar heeft gehad, overleg dan met uw arts voordat u Basaglar gaat gebruiken.
 • Hypokaliëmie (laag kaliumgehalte). Basaglar kan lage kaliumspiegels in uw bloed veroorzaken. Als u al een lage kaliumspiegel heeft, kan het gebruik van Basaglar deze nog meer verlagen. Dit kan het risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Als u een laag kaliumgehalte heeft of risico loopt op deze aandoening, kan uw arts uw kaliumspiegels controleren terwijl u Basaglar gebruikt.

Notitie: Zie de sectie “Basaglar-bijwerkingen” hierboven voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van Basaglar.

* Als u uw insulinebehandelingsplan wijzigt, kan uw risico op zowel hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) als hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegel) toenemen. Deze veranderingen omvatten het anders innemen van uw insuline dan u gewoonlijk doet, het starten van een nieuw insulinegeneesmiddel of het gebruik van een nieuwe insulinedosering. Bovendien kan het injecteren van uw insuline in verdikte of ontpitte delen van de huid ook uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Overleg met uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in uw insulineregime.

Professionele informatie voor Basaglar

De volgende informatie is bedoeld voor clinici en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Indicaties

Basaglar (insuline glargine) is geïndiceerd om de bloedglucoseregulatie te verbeteren bij:

 • volwassenen en kinderen (van 6 jaar en ouder) met diabetes type 1
 • volwassenen met diabetes type 2

Werkingsmechanisme

Basaglar is een langwerkende insuline, die ontworpen is om gedurende 24 uur lang en langdurig in het serum binnen te dringen.

Bloedglucoseverlagende effecten treden op via remming van gluconeogenese in de lever en verhoging van de perifere glucoseopname. Bovendien voorkomt Basaglar de afbraak van eiwitten en vetten en bevordert het de eiwitsynthese.

Farmacokinetiek en metabolisme

De absorptie van basaglar is relatief constant, zonder uitgesproken pieken, gedurende 24 uur. Het medicijn wordt gedeeltelijk gemetaboliseerd via twee actieve metabolieten, met een vergelijkbare activiteit als humane insuline. De concentraties daalden na ongeveer 24 uur naar de uitgangswaarde.

Contra-indicaties

Basaglar is gecontra-indiceerd tijdens perioden van hypoglykemie. Het is ook gecontra-indiceerd bij mensen met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor insuline glargine of inactieve ingrediënten in het product.

Opslag

Basaglar KwikPen en Tempo Pen moeten worden beschermd tegen licht en hitte en mogen nooit worden ingevroren. Basaglar-pennen kunnen worden bewaard:

 • indien ongeopend, maximaal 28 dagen bij kamertemperatuur (tot 86 ° F / 30 ° C), of tot de vervaldatum bij een gekoelde temperatuur (36 ° F tot 46 ° F / 2 ° C tot 8 ° C)
 • indien geopend / in gebruik, maximaal 28 dagen bij kamertemperatuur (tot 30 ° C / 86 ° F)

Basaglar mag na opening niet worden gekoeld.

Disclaimer: Medisch nieuws vandaag heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie feitelijk correct, volledig en up-to-date is. Dit artikel mag echter niet worden gebruikt als vervanging van de kennis en expertise van een bevoegde zorgverlener. U moet altijd uw arts of andere zorgverlener raadplegen voordat u medicijnen gebruikt. De medicijninformatie in dit document is onderhevig aan verandering en is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, medicijninteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Het ontbreken van waarschuwingen of andere informatie voor een bepaald medicijn betekent niet dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor alle patiënten of voor alle specifieke toepassingen.

none:  gastro-intestinaal - gastro-enterologie lupus kanker - oncologie