Wat is een Mycoplasma pneumoniae-infectie?

Mycoplasma pneumoniae is een soort bacterie. Het veroorzaakt vaak een milde ziekte bij oudere kinderen en jonge volwassenen, maar het kan ook longontsteking veroorzaken, een longontsteking.

De bacteriën veroorzaken meestal een infectie van de bovenste luchtwegen met hoesten en keelpijn.

De meeste ziekten die voortkomen uit Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) zijn mild. Om deze reden noemen artsen ze soms 'lopende longontsteking'.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn de bacteriën verantwoordelijk voor de gewone 'verkoudheid op de borst' of tracheobronchitis bij kinderen.

Als een persoon tekenen van infectie vertoont, moet hij medische hulp inroepen.

M. pneumoniae is meestal een door de gemeenschap verworven infectie. Een in 2015 gepubliceerde studie suggereerde dat 10 tot 40 procent van alle gevallen zich buiten ziekenhuizen of klinieken ontwikkelt.

Risicofactoren: wie krijgt het?

M. pneumoniae is een veelvoorkomende oorzaak van luchtweginfectie bij jonge mensen.

M. pneumoniae infectie komt het meest voor bij jonge volwassenen en oudere kinderen. Andere risicogroepen zijn onder meer ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Uitbraken kunnen optreden op plaatsen waar groepen mensen nauw met elkaar vermengen, zoals scholen en verpleeghuizen.

M. pneumoniae verspreidt zich langzamer dan andere aandoeningen van de luchtwegen, maar het kan mensen binnen hetzelfde huishouden treffen.

De infectie verspreidt zich wanneer druppeltjes die de bacteriën bevatten door de lucht reizen wanneer een persoon hoest of niest.

Dit kan alleen gebeuren als mensen nauw contact hebben, omdat M. pneumoniae droogt gemakkelijk uit. Het kan alleen overleven in waterdruppels.

Zodra de bacteriën echter de bovenste luchtwegen binnendringen, zijn ze moeilijk uit het lichaam te verwijderen.

Door speciale aanpassingen kunnen ze zich aan cellen hechten. Op deze manier veroorzaken ze schade en veroorzaken ze een gevecht met het immuunsysteem, waardoor ze ziektesymptomen veroorzaken.

Symptomen

De meeste gevallen van M. pneumoniae infectie duurt enkele weken in milde vorm.

Volgens de CDC duurt het meestal tussen de 1 en 4 weken voordat de symptomen verschijnen. De typische symptomen zijn die van een verkoudheid op de borst:

 • een zere keel
 • zich moe voelen
 • koorts
 • een hoest die geleidelijk erger wordt
 • hoofdpijn

De symptomen van M. pneumoniae infectie zijn vergelijkbaar met die van andere luchtweginfecties. Het belangrijkste kenmerk is een aanhoudende hoest.

Wanneer de infectie dieper in de longen optreedt, kunnen er ernstigere symptomen optreden.

Deze kunnen zijn:

 • ademhalingsmoeilijkheden
 • snelle, oppervlakkige ademhaling
 • piepende ademhaling
 • pijn op de borst die erger aanvoelt als iemand ademt of hoest
 • verhoogde hartslag
 • zweten en rillen
 • verlies van eetlust
 • malaise, of een algemeen gevoel van onwel zijn

Een persoon met astma kan die infectie vinden met M. pneumoniae verergert hun symptomen.

Complicaties

Complicaties van M. pneumoniae zijn zeldzaam, maar kunnen voorkomen bij mensen die al een longziekte hebben, zoals astma of chronische obstructieve longziekte (COPD).

Mensen hebben een hoger risico op complicaties als ze:

 • zijn ouder dan 65 jaar
 • een verzwakt immuunsysteem hebben

Mensen moeten hun arts raadplegen elke keer dat ze een infectie krijgen als:

 • ze hebben al een langdurige aandoening
 • een arts heeft hen verteld dat ze mogelijk kwetsbaarder zijn voor ziekten

Soms kunnen symptomen andere delen van het lichaam treffen, niet alleen de longen.

Dit kan onder meer leiden tot levensbedreigende neurologische aandoeningen, zoals encefalitis, maar ook tot dermatologische aandoeningen, hemolytische anemie en aritmieën.

Iedereen met symptomen die het ademen bemoeilijken, moet zo snel mogelijk een arts raadplegen. Als er complicaties optreden, kan ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.

Diagnose

De arts zal lichamelijk onderzoek uitvoeren om erachter te komen of de persoon een infectie heeft.

Een arts zal de persoon vragen naar zijn medische geschiedenis, eventuele symptomen en wanneer deze voor het eerst zijn begonnen.

Ze zullen ook een lichamelijk onderzoek uitvoeren, inclusief luisteren naar de borst en de keel van de persoon onderzoeken. Als de symptomen ernstig zijn, kunnen ze een röntgenfoto aanvragen.

De symptomen van M. pneumoniae infectie kan subtieler zijn dan die van andere vormen van longinfectie. De arts hoort bijvoorbeeld geen ongebruikelijk geluid uit de longen. Dit kan het moeilijker maken om een ​​diagnose te stellen.

Bovendien, sinds M. pneumoniae heeft vergelijkbare symptomen als andere aandoeningen, kan het moeilijk te identificeren zijn. De arts zal andere aandoeningen moeten uitsluiten.

Een duidelijke diagnose is misschien alleen mogelijk als de symptomen niet reageren op de gebruikelijke behandelingen voor infecties van de bovenste luchtwegen, waarbij andere soorten bacteriën betrokken zijn.

Labotests

Artsen raden gewoonlijk geen laboratoriumtests aan voor een milde longontsteking, omdat deze onbetrouwbaar, duur, niet algemeen verkrijgbaar of lang duren.

Als de symptomen echter suggereren dat er mogelijk een ernstiger infectie is, zijn laboratoriumtests een optie. Ze kunnen soms laten zien welke soort microbe aanwezig is. Als de arts dit weet, kan de arts beslissen op welke soort medicamenteuze behandeling de infectie kan reageren.

Om de test te doen, neemt de arts een sputummonster, een uitstrijkje van de keel of een spoeling uit de bovenste buisjes van de long.

Een bloedtest kan tekenen vinden dat er een infectie aanwezig is door naar antilichamen te zoeken.

Behandeling

De meeste gevallen van M. pneumoniae Voor infectie van de bovenste luchtwegen is geen medicamenteuze behandeling nodig. De infectie zal zijn beloop hebben zonder ernstige problemen te veroorzaken.

De persoon keert meestal na een aantal weken terug naar volledige gezondheid, hoewel de hoest langer kan duren.

De arts zal normaal gesproken aanbevelen:

 • thuis uitrusten als je je niet lekker voelt
 • veel vloeistoffen drinken
 • het nemen van vrij verkrijgbare pijnstilling voor hoofdpijn of keelpijn

Gebruik van antibiotica

Als een arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk om de instructies nauwkeurig op te volgen.

Het kan moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen de meest voorkomende soorten longontsteking en die welke daarvan afkomstig zijn M. longontsteking.

Sommige soorten zijn viraal of schimmel en reageren niet op antibiotica. Na de diagnose van longontsteking zullen de meeste artsen het echter behandelen met een zorgvuldig geselecteerd antibioticum.

Macrolide-antibiotica kunnen effectief zijn bij de behandeling van een infectie veroorzaakt door M. pneumoniae, maar ze zullen niet voor iedereen werken. Onderzoek toont aan dat de resistentie tegen macroliden toeneemt. In de Verenigde Staten, tot 10 procent van de gevallen van M. pneumoniae mogelijk resistent zijn tegen deze medicijnen.

Als macroliden niet werken, kan de arts andere antibiotica aanbevelen, zoals fluorochinolonen of tetracyclines.

Om ervoor te zorgen dat het antibioticum werkt, moet de persoon de volledige kuur volgen, precies zoals de arts aanbeveelt.

Soms stoppen mensen met het innemen van antibiotica als hun symptomen verdwijnen, maar de infectie kan later terugkeren, omdat er sporen van de bacteriën achterblijven.

Complicaties behandelen

Als zich complicaties voordoen, wordt de persoon ook hiervoor behandeld.

Een intensieve ziekenhuisbehandeling kan nodig zijn als de bloeddruk van een persoon laag is of als iemand hulp nodig heeft bij het ademen.

Preventie

Net als bij andere infecties van de bovenste luchtwegen, kan hoesten de bacteriën naar andere mensen verspreiden.

Om deze reden moeten mensen nauw contact met anderen vermijden als ze de infectie hebben of zich onwel voelen en hoesten.

Influenza, H. influenzae, varicella- en pneumokokkenvaccinaties kunnen mensen helpen beschermen die het risico lopen op buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking.

De volgende groepen moeten het pneumokokkenvaccin krijgen:

 • degenen die vatbaar zijn voor dit type infectie
 • mensen met een bestaande hart- of longaandoening
 • mensen met een immuunstoornis
 • degenen die roken

Het type vaccinatie is afhankelijk van de leeftijdsgroep. Een arts kan hierover adviseren.

Afhalen

M. pneumoniae veroorzaakt een relatief vaak voorkomende en vrij milde luchtweginfectie. De persoon keert meestal zonder behandeling terug naar volledige gezondheid.

Een persoon met enig teken van infectie moet echter medisch advies inwinnen, omdat er soms complicaties kunnen optreden.

none:  abortus fibromyalgie seksuele gezondheid - stds