Wat zijn de bijwerkingen van Tamiflu bij kinderen?

Tamiflu is een receptgeneesmiddel voor de behandeling van influenza of griep bij kinderen en volwassenen.

De Food and Drug Administration (FDA) keurde het gebruik van Tamiflu in 1999 goed.

In 2009 hebben regeringen over de hele wereld het medicijn in voorraad gehouden als reactie op de wereldwijde verspreiding van de H1N1, of 'Mexicaanse griep'-griepstam.

Recent onderzoek heeft echter twijfel doen rijzen over hoe goed Tamiflu werkt en bezorgdheid geuit over mogelijke bijwerkingen.

Dit artikel schetst het huidige bewijs met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van Tamiflu bij kinderen.

Wat is Tamiflu?

Een arts kan Tamiflu voorschrijven om griepsymptomen te verminderen.

Antivirale middelen tegen influenza zijn geneesmiddelen die de duur van griepsymptomen verkorten. Tamiflu is de merknaam voor het antivirale geneesmiddel oseltamivir.

Oseltamivir behoort tot de klasse van neuraminidaseremmers (NAI) van antivirale middelen.

Neuraminidase is een enzym dat ervoor zorgt dat een virus zich in het lichaam kan vermenigvuldigen. NAI's blokkeren deze enzymen en helpen voorkomen dat het virus zich vermenigvuldigt.

Een arts kan Tamiflu voorschrijven om ernstige griepsymptomen bij kinderen vanaf 2 weken te verminderen, of om griep bij kinderen van 1 jaar of ouder te helpen voorkomen.

Bezoek onze speciale hub voor meer informatie en bronnen om u en uw dierbaren gezond te houden dit griepseizoen.

Bijwerkingen van Tamiflu

Tamiflu kan verschillende bijwerkingen veroorzaken. De meeste van de vaak voorkomende bijwerkingen zijn niet ernstig, maar zeldzamere en ernstigere bijwerkingen zijn mogelijk.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Volgens de FDA zijn de meest voorkomende bijwerkingen van Tamiflu misselijkheid en braken. Beide treden meestal op binnen de eerste 2 dagen van de behandeling.

Inname van Tamiflu met voedsel kan het risico op maagklachten verminderen.

Andere mogelijke bijwerkingen

Andere bijwerkingen van oseltamivir kunnen zijn:

 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • neusbloedingen
 • vermoeidheid

In sommige gevallen kan oseltamivir ernstigere bijwerkingen veroorzaken. Een kind of volwassene die een van de volgende symptomen ervaart, moet onmiddellijk een arts raadplegen of contact opnemen met de hulpdiensten:

 • allergische huiduitslag, netelroos of blaren
 • jeuk
 • zwelling van het gezicht of de tong
 • moeite met ademhalen of slikken
 • zweertjes in de mond
 • heesheid
 • spraakproblemen
 • verwarring
 • wankele bewegingen
 • hallucinaties

Neuropsychiatrische bijwerkingen

In een review uit 2012 werd het risico op neuropsychiatrische bijwerkingen onderzocht bij kinderen en volwassenen die oseltamivir kregen. Neuropsychiatrische effecten zijn effecten die beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg koppelen aan de geestelijke gezondheid van een persoon en het zenuwstelsel.

Volgens het overzicht hebben tussen september 2007 en mei 2010 ongeveer 1.330 mensen over de hele wereld tijdens het gebruik van oseltamivir last gehad van neuropsychiatrische bijwerkingen (NPAE's).

In totaal kwamen 1.072 van deze NPAE's voor bij kinderen van 16 jaar of jonger.

De meest voorkomende NPAE's bij kinderen waren abnormaal gedrag, wanen en perceptuele stoornissen.

De auteurs suggereerden echter dat de NPAE's mogelijk niet het gevolg waren van oseltamivir, maar een symptoom waren van het influenzavirus.

De auteurs baseerden deze conclusie op de volgende observaties:

 • NPAE's kwamen ook voor bij mensen die oseltamivir niet gebruikten.
 • De meeste gevallen van NPAE's deden zich voor wanneer mensen koorts hadden.
 • Koorts kan direct psychiatrische symptomen veroorzaken.

Is het veilig?

Voor een kind met diabetes kunnen de voordelen van het gebruik van Tamiflu opwegen tegen de mogelijke risico's.

Voor sommige kinderen kunnen de voordelen van het gebruik van Tamiflu opwegen tegen de mogelijke risico's. Dit omvat kinderen met ernstige griepsymptomen en kinderen met de volgende onderliggende medische aandoeningen:

 • hartziekte
 • longziekte
 • nierziekte
 • leverziekte
 • kanker
 • neuromusculaire aandoeningen
 • sikkelcelziekte
 • diabetes
 • een verzwakt immuunsysteem

De griep veroorzaakt meer kans op complicaties bij kinderen met een of meer van de bovenstaande aandoeningen.

Werkt het?

Onderzoek suggereert dat of Tamiflu werkt, verschilt voor overigens gezonde personen met milde griep en mensen met ernstige griep of andere onderliggende gezondheidsproblemen.

Effecten bij gezonde individuen

Vroege klinische onderzoeken suggereerden dat Tamiflu zeer effectief was bij de behandeling van griep bij verder gezonde mensen. De goedkeuring van het medicijn door de FDA volgde in 1999.

Een Cochrane-review uit 2014 heeft de gegevens opnieuw onderzocht. De auteurs ontdekten dat het medicijn de duur van griepsymptomen met minder dan een dag verminderde.

Oseltamivir, de generieke naam voor Tamiflu, had geen significant effect op de vraag of artsen later mensen in het ziekenhuis moeten opnemen. Het medicijn verminderde niet significant de ernstige complicaties van influenza, zoals bronchitis, sinusitis en middenoorontstekingen. Sommige mensen ondervonden ook bijwerkingen bij het gebruik van het medicijn.

De auteurs van deze review suggereerden dat oseltamivir de symptomen van griep helpt behandelen, maar niet verhindert dat het virus zich vermenigvuldigt.

Roche, het bedrijf dat het origineel op de markt bracht, financierde gezamenlijk een afzonderlijke studie die het niet eens was met deze bewering en ondersteunde het gebruik van NAI's.

Effecten bij ziekenhuispatiënten

In 2009 was er in landen over de hele wereld sprake van een uitbraak van het H1N1- of “varkensgriepvirus”. Voor het eerst konden onderzoekers observationele gegevens verzamelen over de werkzaamheid van Tamiflu bij gehospitaliseerde patiënten.

In een studie uit 2013 werden de medische dossiers geanalyseerd van 784 kinderen die door artsen in het ziekenhuis waren opgenomen voor griep.

Hiervan overleed 8 procent die geen NAI-behandeling kreeg als gevolg van de infectie. Dit was 2 procent meer dan het aantal kinderen dat overleed na behandeling met een NAI.

Ook hadden kinderen die een NAI-behandeling kregen eerder in het voortschrijden van de ziekte een grotere kans om te overleven.

Auteurs van een recensie uit 2016 suggereerden dat gegevens van mensen met milde symptomen niet mogen worden gebruikt om te bepalen of NAI's effectief zijn voor mensen met ernstige gevallen van griep.

Typisch, bij verder gezonde mensen, kan het immuunsysteem van het lichaam het griepvirus bestrijden. Bij mensen met een zwakker immuunsysteem kunnen antivirale middelen het immuunsysteem versterken en het lichaam van het virus helpen verwijderen.

Alternatieven

Zanamivir en peramivir zijn twee alternatieve NAI's die geschikt zijn voor kinderen.

Zanamivir

Hoofdpijn kan een bijwerking van zanamivir zijn.

Zanamivir (Relenza) is een poeder dat een persoon inademt met behulp van een speciaal inhalatieapparaat.

Een arts kan zanamivir voorschrijven om de griep te behandelen bij kinderen van 7 jaar en ouder of om de griep bij kinderen van 5 jaar en ouder te voorkomen.

Zanamivir is niet geschikt voor personen met astma of andere ademhalingsproblemen, omdat het het risico op bronchospasmen verhoogt waarbij de spieren in de longen zich spannen en de luchtstroom beperken.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft minder dan 5 procent van de mensen die aan klinische onderzoeken deelnemen, bijwerkingen ondervonden als reactie op het inademen van zanamivir.

Desondanks kunnen mogelijke bijwerkingen zijn:

 • diarree
 • misselijkheid
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • sinusitis
 • nasale symptomen
 • hoesten
 • bronchitis
 • oor-, neus- en keelinfecties

Peramivir

Peramivir is een intraveneus medicijn met de handelsnaam Rapivab. Een arts kan peramivir voorschrijven om de griep te behandelen, maar niet om het te voorkomen.

Peramivir kan helpen bij de behandeling van griep bij kinderen van 2 jaar en ouder. Het is vooral handig voor kinderen die geen antivirale middelen oraal of via inademing kunnen innemen.

Volgens een recensie uit 2016 komen de bijwerkingen van peramivir vaker voor bij kinderen, maar zijn ze meestal licht tot matig.

Bijwerkingen bij kinderen zijn onder meer:

 • Abnormaal gedrag
 • hoesten
 • koorts
 • gastro-intestinale problemen

Overzicht

Onderzoek toont aan dat Tamiflu doorgaans gunstiger is voor kinderen en volwassenen met ernstige griepsymptomen en mensen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

De voordelen van Tamiflu voor verder gezonde personen met milde symptomen moeten worden afgewogen tegen het risico op mogelijke bijwerkingen.

Relenza (zanamivir) en Rapivab (peramivir) zijn twee Tamiflu-alternatieven die geschikt zijn voor kinderen. Een arts zal van geval tot geval beslissen welke antivirale medicatie tegen influenza het meest geschikt is.

none:  zwaarlijvigheid - gewichtsverlies - fitness veterinair voedselallergie