Hormoongestookte borstkankercellen gestopt met een nieuwe aanpak

Onderzoekers hebben een manier gevonden om de energie van borstkankercellen uit te putten en zo hun groei te stoppen. De bevindingen kunnen op een dag helpen om therapieresistente borstkanker te verlichten.

Kankercellen (hier afgebeeld) moeten energie produceren in hun kern om zich te verspreiden. Maar nieuw onderzoek heeft een manier gevonden om te voorkomen dat ze dit doen.

Volgens de American Cancer Society (ACS) zijn ongeveer 2 op de 3 kankers hormoongedreven.

Dit betekent dat de borstkankercellen eiwitten bezitten die werken als hormoonreceptoren en zich voeden met oestrogeen of progesteron.

Deze hormonen helpen de borstkanker zich te verspreiden, dus hormoontherapie is bedoeld om te voorkomen dat kanker zich verspreidt of terugkeert door de hormoonreceptoren te blokkeren.

Deze hormoonblokkerende medicijnen hebben echter vaak een breed scala aan bijwerkingen of zijn niet volledig effectief omdat de kanker nieuwe manieren vindt om zich te verspreiden of resistent wordt tegen behandeling.

Maar nu biedt nieuw onderzoek - uitgevoerd door wetenschappers van het Karolinska Institutet en Science for Life Laboratory in Solna, Zweden - nieuwe hoop, aangezien het team een ​​manier ontdekte om door hormonen aangedreven borstkankercellen van energie te ontdoen. Dit kan in de toekomst leiden tot betere medicijnen.

De onderzoekers - onder leiding van prof. Thomas Helleday, van de afdeling Medische Biochemie en Biofysica in het Karolinska Institutet - vonden een eiwit dat borstkankercellen helpt om de energie te krijgen die ze nodig hebben om zich te vermenigvuldigen. Ze vonden ook een verbinding die dit eiwit remt.

Brent D.G. Page en Nicholas C.K. Valerie, van het Science for Life Laboratory in Karolinska, zijn de eerste auteurs van de nieuwe studie, die in het tijdschrift werd gepubliceerd Nature Communications.

Uitgehongerde energie van borstkankercellen

Prof. Helleday en zijn collega's waren oorspronkelijk op zoek naar de rol van het zogenaamde NUDT5-eiwit - een nucleotide-metaboliserend enzym - bij borstkanker.

Ze ontdekten dat NUDT5 door borstkankercellen wordt gebruikt om energie op te wekken in hun kern. De aldus gecreëerde kernenergie wordt gebruikt om kankerverwekkende genexpressie aan te drijven.

Dus verlegden de onderzoekers hun focus naar het ontwikkelen van een molecuul dat de activiteit van NUDT5 zou kunnen blokkeren.

Deze verbinding wordt TH5427 genoemd en laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat het met succes werkt als een NUDT5-remmer en de verspreiding van borstkankercellen stopt.

De auteurs vatten hun bevindingen samen met de woorden: "Door gebruik te maken van deze ultramoderne technieken hebben we TH5427 ontdekt, een krachtige en celactieve NUDT5-remmer die kan worden gebruikt om de rol van NUDT5 in biologische systemen verder te begrijpen."

"We hebben een proof of concept geleverd dat aantoont dat TH5427 NUDT5-afhankelijke processen in borstkankercellen blokkeert, en het richten op NUDT5 kan een veelbelovende nieuwe therapeutische benadering zijn voor de behandeling van borstkanker", leggen de onderzoekers uit.

Naast dit 'proof of concept' hopen de wetenschappers nu meer NUDT5-remmers te ontdekken en te ontwikkelen, die op de lange termijn zouden kunnen helpen het leven van borstkankerpatiënten drastisch te verbeteren. Ze zeggen:

"De voortdurende inspanningen zijn gericht op het formuleren van NUDT5-remmers voor in vivo gebruik en zullen zich richten op het verder onderzoeken van de rol van NUDT5 in kanker- en andere ziektemodellen."

Uiteindelijk hopen prof.Helleday en zijn collega's op weg te gaan naar klinische proeven bij mensen, maar de senior auteur van het onderzoek benadrukt de lange weg die voor ons ligt.

"Het zijn opwindende bevindingen, maar de weg die voor ons ligt, is lang aangezien we nog heel weinig weten over hoe NUDT5 werkt", zegt hij.

De onderzoekers hopen dat hun bevindingen niet alleen zullen helpen bij de behandeling van borstkanker, maar hopelijk ook bij andere vormen van kanker.

none:  rustelozebenensyndroom constipatie voeding - dieet