Eerste hulp, de herstelpositie en reanimatie

Eerste hulp is essentieel om levens te redden. Een persoon kan eerste hulp verlenen na een levensbedreigend incident of letsel voordat de hulpdiensten arriveren.

Dit artikel gaat in op het verlenen van eerste hulp, waarom het belangrijk is en de centrale rol van herstelpositie en reanimatie bij het redden van levens.

Snelle feiten over eerste hulp

 • Het doel van eerste hulp is het redden van mensenlevens, het voorkomen van schade en het bevorderen van herstel.
 • In eerste hulp staat ABC voor luchtweg, ademhaling en bloedsomloop.
 • De herstelpositie helpt verder letsel te minimaliseren.
 • CPR staat voor cardiopulmonale reanimatie. Het helpt de stroom van zuurstofrijk bloed op peil te houden.
 • Tijdens het uitvoeren van borstcompressies kunt u scheuren horen. Dit is normaal.

Wat is eerste hulp?

Eerste hulp is essentieel op de plaats van een calamiteit.

Eerste hulp is een noodmaatregel, die doorgaans bestaat uit eenvoudige, vaak levensreddende technieken die de meeste mensen kunnen trainen om te presteren met minimale apparatuur en zonder eerdere medische ervaring.

De term verwijst meestal naar het toedienen van zorg aan een mens, hoewel het ook op dieren kan worden toegepast.

Het wordt niet aangemerkt als medische behandeling en is geen vervanging voor interventies van een opgeleide medische professional.

Eerste hulp is een combinatie van eenvoudige procedures en gezond verstand.

Doelstellingen van eerste hulp

De doelen van eerste hulp zijn:

 • Levens redden: Levens redden is het hoofddoel van eerste hulp.
 • Om verdere schade te voorkomen: De persoon die de verwonding heeft opgelopen, moet stabiel worden gehouden en zijn toestand mag niet verslechteren voordat de medische diensten arriveren. Dit kan inhouden dat de persoon uit de buurt van letsel wordt verwijderd, eerstehulptechnieken wordt toegepast, deze warm en droog houdt en druk op de wonden uitoefent om het bloeden te stoppen.
 • Herstel bevorderen: het nemen van maatregelen om het herstel te bevorderen, kan het aanbrengen van een verband op een wond omvatten.

Hoe eerste hulp te oefenen

De meest voorkomende term in eerste hulp is ABC. Dit staat voor luchtweg, ademhaling en circulatie. Voor sommige voorzieningen zal een vierde stap verschijnen in de noodprocedures.

 • Luchtweg: zorg ervoor dat de luchtweg vrij is. Verstikking, die het gevolg is van obstructie van de luchtwegen, kan fataal zijn.
 • Ademhaling: Zodra is bevestigd dat de luchtwegen vrij zijn, moet u bepalen of de persoon kan ademen en, indien nodig, beademing toepassen.
 • Circulatie: Als de persoon die bij de noodsituatie betrokken is, niet ademt, moet de eerstehulpverlener direct borstcompressies en beademing uitvoeren. De hartmassage bevordert de bloedsomloop. Dit bespaart kostbare tijd. In noodgevallen die niet levensbedreigend zijn, moet de EHBO-er de pols controleren.
 • Dodelijke bloeding of defibrillatie: sommige organisaties beschouwen het aankleden van ernstige wonden of het toepassen van defibrillatie op het hart als een aparte vierde fase, terwijl andere dit opnemen als onderdeel van de circulatiestap.

Het evalueren en onderhouden van ABC met een patiënt hangt af van de opleiding en ervaring van een EHBO'er. Zodra ABC is verzekerd, kan de EHBO'er zich richten op eventuele aanvullende behandelingen.

  Het ABC-proces moet in die volgorde worden uitgevoerd.

  Het kan echter voorkomen dat een EHBO-er twee stappen tegelijk uitvoert. Dit kan het geval zijn bij het toedienen van beademing en hartmassage aan een persoon die niet ademt en geen pols heeft.

  Het is belangrijk om een ​​primair onderzoek te gebruiken om ervoor te zorgen dat de locatie vrij is van bedreigingen voordat u tussenkomt om te helpen:

  • Gevaar: Controleer op gevaren voor de gewonde persoon en uzelf. Als er gevaar is, kan het dan worden gewist, of kan het individu worden verwijderd van verdere schade? Als u niets kunt doen, blijf dan duidelijk staan ​​en roep professionele hulp in.
  • Reactie: als het eenmaal duidelijk is dat alle gevaar is opgehouden, controleer dan of de patiënt bij bewustzijn en alert is, stel vragen en kijk of u een reactie krijgt. Het is ook belangrijk om erachter te komen of ze reageren op uw aanraking en zich bewust zijn van hun pijn.
  • Luchtweg: controleer of de luchtweg vrij is en, zo niet, probeer deze dan vrij te maken. Laat de gewonde op zijn rug liggen en plaats dan een hand op het voorhoofd en twee vingers van de andere hand op de kin. Kantel het hoofd voorzichtig naar achteren terwijl u de kin iets omhoog tilt. Eventuele obstructies moeten uit de mond worden verwijderd, inclusief een kunstgebit. Steek de vingers alleen in de mond van de gewonde persoon als er een obstructie aanwezig is.
  • Ademhaling: Ademt de persoon effectief? De eerstehulpverlener moet de borstkas onderzoeken op beweging en de mond op tekenen van ademhaling. Ga daarna dicht bij de persoon staan ​​om te zien of er door het ademen lucht op de wang kan worden gevoeld.

  De eerstehulpverlener moet dan een secundair onderzoek uitvoeren, waarbij wordt gecontroleerd op misvormingen, open wonden, medicalarmtags en zwellingen.

  Als de gewonde veilig ademt, voer dan een snelle lichaamscontrole uit op het volgende:

  • open wonden
  • misvormingen
  • medische waarschuwingstags die informatie geven over de onderliggende aandoeningen
  • zwellingen

  Dit staat bekend als een secundair onderzoek. Zodra dit is voltooid, plaatst u de persoon in een herstelpositie. Op dit punt moet de EHBO-er een ambulance bellen.

  Herstelpositie

  Zelfs als het individu ademt maar bewusteloos is, is er nog steeds een aanzienlijk risico op obstructie van de luchtwegen. De herstelpositie verkleint het risico voor de patiënt. Een EHBO'er dient het volgende te doen:

  1. Als de persoon een bril draagt, verwijder deze dan.
  2. Kniel naast de persoon en plaats de arm die het dichtst bij je is in een rechte hoek ten opzichte van het lichaam.
  3. Breng de andere arm over de borst. Houd de achterkant van je hand tegen hun dichtstbijzijnde wang.
  4. Houd met uw andere hand het bovenbeen het verst van u af en trek de knie omhoog. Zorg ervoor dat de voet plat op de grond staat.
  5. Trek de geheven knie langzaam naar beneden en rol het lichaam naar u toe.
  6. Beweeg het bovenbeen lichtjes, zodat de heup en knie in een rechte hoek gebogen zijn. Dit zorgt ervoor dat ze niet op hun gezicht rollen.
  7. Kantel het hoofd voorzichtig naar achteren zodat de luchtweg open blijft.

  Cardiopulmonale reanimatie (CPR)

  Reanimatie is een vorm van eerste hulp die levens kan redden.

  Als de persoon niet ademt, moet de EHBO-er reanimatie uitvoeren.

  In 2008 hebben de European Resuscitation Council en de American Heart Association (AHA) hun beleid ten aanzien van de effectiviteit van alleen het gebruik van hartmassage teruggedraaid en geadviseerd dat deze zonder kunstmatige beademing kunnen worden gebruikt bij volwassenen die plotseling instorten bij een hartstilstand.

  Het is onwaarschijnlijk dat reanimatie een hart zal veroorzaken. Het doel is om de stroom van zuurstofrijk bloed naar de hersenen en het hart op peil te houden, waardoor weefselsterfte wordt voorkomen of op zijn minst wordt vertraagd. CPR kan het korte tijdsbestek verlengen waarin succesvolle reanimatie kan plaatsvinden zonder blijvende hersenschade.

  In 2005 heeft het International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) overeenstemming bereikt over nieuwe richtlijnen. De nieuwe richtlijnen maken het eenvoudiger voor EHBO'ers en zorgverleners om vroege reanimatie uit te voeren.

  De nieuwe richtlijnen stelden dat hulpverleners direct naar reanimatie moesten gaan als er geen ademhaling is, in plaats van te controleren op een pols. Ze voegden ook toe dat beademing niet mag worden uitgevoerd zonder borstcompressie.

  Er zijn twee hoofdstappen bij reanimatie: hartmassage toepassen en vervolgens ademen.

  Pas 30 borstcompressies toe:

  De EHBO-er moet naast de gewonde persoon knielen. Ze zouden op hun rug moeten liggen.

  1. Plaats bij volwassenen de hiel van een hand in het midden van de borst. Plaats uw andere hand op de eerste hand en vlecht de vingers ineen.
  2. Duw de borst ongeveer 1,5 tot 2 inch naar beneden. Als de persoon een kind tussen 1 en 8 jaar is, comprimeer dan met één hand tot maximaal 1,5 inch. Laat los en wacht tot de borst weer helemaal omhoog komt voordat je het herhaalt. Je ellebogen moeten de hele tijd recht blijven.
  3. Duw het borstbeen ongeveer 30 keer op en neer tot een diepte van ongeveer 5 cm, met een hartslag van 100 slagen per minuut.

  Zorg voor twee ademhalingen:

  1. Zorg ervoor dat de luchtweg open is en knijp in de neus zodat deze sluit.
  2. Hef de kin voorzichtig omhoog met twee vingers van uw andere hand.
  3. Haal diep adem, sluit uw mond over die van de persoon met de verwonding en adem uit in de luchtwegen.
  4. Je zou de borst moeten zien stijgen en dalen.
  5. Om nog een keer adem te halen, tilt u uw hoofd op en ademt u diep in. Voer stap 1, 2, 3 en 4 opnieuw uit.

  Herhaal de 30 borstcompressies, gevolgd door de twee ademhalingen, ongeveer vijf keer, en controleer vervolgens of de ademhaling normaal is. Als ze niet normaal ademen, ga dan door met reanimatie. Als de ademhaling normaal herstart, blijf dan bij de gewonde totdat er hulp komt.

  Alleen al hartmassage kan levensreddend zijn - de cruciale factor is tijd. Zorg ervoor dat u snel reageert.

  Het is belangrijk om uw handen niet te laten stuiteren tijdens het uitvoeren van borstcompressies. Zorg ervoor dat de hiel van uw hand de borst raakt tijdens borstcompressies.

  U kunt tijdens borstcompressies wat ploffen en klikken horen. Dit zijn normaal, dus stop niet.

  U kunt een officiële EHBO-certificering aanvragen bij het Rode Kruis door deze link te volgen.

  none:  de gezondheid van mannen prikkelbare darmsyndroom endometriose